U sklopu projekta “Uključene zajednice” sufinanciranog sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, a u organizaciji UR Korak po korak, POU Korak po korak i udruge RODA - Roditelji u akciji, 23. i 24. siječnja 2020. godine održana je dvodnevna radionica trećeg modula na temu „Intersektorska suradnja“ u prostorijama udruge RODA - Roditelji u akciji u Zagrebu.

Polaznici radionice, stručni djelatnici organizacija civilnog društva iz Grada Zagreba, Varaždinske, Osječko-Baranjske i Zadarske županije te organizacija nositelja projekta UR Korak po Korak i partnerske organizacije RODE - roditelji u akciji, upoznali su se s temama eko mapiranja usluga, integrativnim planiranjem i pro-pro modelom vođenja razgovora te promjenama koje se predviđaju uvođenjem intersektorske suradnje u području poslijepenalnog prihvata počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu.

Drugi dan radionice sudionici su osmišljavali i pripremali lokalnu inicijativu intersektorske suradnje u obliku sastanka vezanog za uključivanje i povezivanje ključnih dionika u svrhu izrade lokalne politike poslijepenalnog prihvata i podizanja spremnosti lokalnih ustanova i zajednice za održivi i kvalitetniji poslijepenalni prihvat.

  

Nastavljaju se aktivnosti oko razvoja modela podrške Uključene zajednice namijenjenog bivšim zatvorenicima i njihovim obiteljima

Resocijalizacija i reintegracija su dugoročni i multidimenzionalni, te naročito individualni procesi adaptacije koji se mogu smatrati uspješnima i učinkovitima tek dok pojedinac ostvari potpuno sudjelovanje u svim aspektima društva i zajednice u kojoj živi. Važnost intersktorskog upravljanja u vidu organiziranih suradničkih inicijativa i razvoja procedura poslijepenalnog prihvata na lokalnoj razini pokazali su se ključnima za prevenciju ponovnog počinjenja kriminalnog djela i zaštitu zajednice u cjelini.

Radionicu modula Intersektorska suradnja održale su Sanja Brajković, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Korak po korak i Marina Trbus, programska koordinatorica Pučkog otvorenog učilišta Korak po korak, koje su, između ostaloga, tijekom radionice predstavile primjere dobre prakse u pružanju integriranih usluga i pristupe koji se koriste u intersektorskom upravljanju u zemljama članicama Europske unije te Švicarskoj i Velikoj Britaniji.

Predstavljeni su primjeri dobre prakse u pružanju integriranih usluga i pristupi koji se koriste u intersektorskom upravljanju istima

Cilj radionice trećeg, od ukupno pet modula, bio je stvaranje uvjeta u Gradu Zagrebu, Varaždinskoj, Osječko-baranjskoj i Zadarskoj županiji za učinkovitiju resocijalizaciju i reintegraciju počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu kroz unapređivanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva za osmišljavanje, razvoj i provedbu usluga postpenalnog prihvata, uključujući resocijalizacijsku i reintegracijsku podršku. Iz Grada Zagreba sudjelovale su udruge Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje, Društvo za psihološku pomoć - Centar Modus, Udruga Igra Udruga Igra - za pružanje rehabilitacijsko-edukacijske i psiho-socijalno-pedagoške pomoći, Hrabri telefon, Udruga PET PLUS i Status M, iz Varaždinske županije to su  Udruga „Novi put“, Društvo psihologa Varaždin i Udruga savjetovališta “Uz tebe sam” Varaždin, iz Osječko-baranjske županije Udruga socijalnih radnika Osječko-baranjske županije, Gradsko društvo Crvenog križa Osijek i Centar za nestalu i zloostavljanu djecu Osijek, a iz Zadarske županije to je Udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji Porat.

Sljedeći zajednički susret predviđen je u okviru radionice četvrtog modula pod nazivom „Trening psihosocijalnih vještina“ koji će se održati 5. i 6. ožujka 2020. godine u Zagrebu.

Projekt “Uključene zajednice” sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru natječaja „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu“.

  

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Udruge roditelja "Korak po korak".
Više informacija o potporama možete pronaći na:
www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr.