U petak, 10.6.2016. Hrvatski Sabor nije prihvatio prijedlog Odbora za obitelj da se usvoji Izvješće Pravobraniteljice za djecu Ivane Milas Klarić. Neprihvaćanje godišnjeg Izvješća Pravobraniteljice sukladno članku 25. Zakona o pravobraniteljici za djecu razlog je za njezino razrješenje.

Udruga roditelja „Korak po korak“ smatra nedopustivim i najoštrije osuđuje bilo kakav oblik političkog pritiska na neovisnu instituciju, što se u ovom slučaju pokazuje kao glavni motiv. 

Ured Pravobraniteljice za djecu sustavno i temeljito radi na promicanju i zaštiti prava djece nastojeći da se u društvu provode najviši standardi zaštite djece. Očuvanje najviših demokratskih standarda, a time i poštivanje prava djeteta zasigurno nije moguće bez neovisnog rada institucija. 

Udruga roditelja „Korak po korak“ kroz dugogodišnje iskustvo suradnje s Uredom pravobraniteljice za djecu smatra da Ured u okvirima svojih zakonskih ovlasti sustavno doprinosi najboljem interesu djece u Republici Hrvatskoj. Ured pravobraniteljice za djecu pridonio je senzibiliziranju cjelokupne javnosti za probleme ugrožavanja djece i njihovih prava, kao i informiranju, obrazovanju i poticanju djece da aktivno koriste svoja prava, ali i boljem povezivanju i suradnji svih koji na bilo koji način mogu pridonijeti učinkovitijoj zaštiti djece. 

Aktualna vlast još jednom pokazuje nedostatak interesa za dobrobit djece stavljajući vlastite interese ispred interesa najranjivijih skupina društva. Udruga roditelja „Korak po korak“ poziva državne vlasti da spriječe i zaustave političke pritiske na rad neovisnih institucija te da omoguće nastavak nesmetanog djelovanja Ureda Pravobraniteljice za djecu koji je temelj zaštite prava i interesa djece u Republici Hrvatskoj.