Udruga roditelja „Korak po korak“ obilježava 20. godina rada svečanom sjednicom skupštine koja će se održati u petak, 17. lipnja 2016. s početkom u 15 sati u prostoru Matice hrvatske U Zagrebu. Udruga roditelja „Korak po korak“ tijekom 20 godina rada kontinuirano potiče aktivno uključivanje roditelja u kreiranje politika koje se tiču djece i roditelja, prati i reagira na probleme i situacije u društvu koje su od interesa za roditelje i djecu te promiče vrijednosti kvalitetnog, aktivnog i odgovornog roditeljstva.

Na svečanoj skupštini predstavit će se dosadašnje brojne aktivnosti udruge, među kojima su i uspješni projekti prevencije zlostavljanja djece, prevencije seksualnog nasilja nad djecom, prevencije cyberbullyinga, pružanja psihosocijalne pomoći maloljetnim trudnicama i roditeljima, osnaživanja mladih majki za samostalan život, poticanja stvaranja radnog mjesta prijateljskog za obitelji, poticanja partnerstva roditelja i škole, osnaživanja organizacija civilnog društva u zagovaranju dječjeg prava na sigurnost i u uspostavljanju principa dobrog upravljanja vezano za politike prema djeci i mladima te drugi. 

Uspješan rad udruge prepoznali su brojni partneri iz javnog, civilnog i privatnog sektora. Zahvaljujemo na pozitivnim pričama, lijepim željama i čestitkama koje pristižu sa svih strana.