Organizacije civilnog društva okupljene u GOOD INICIJATIVU za sustavno i kvalitetno uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja traže od kandidata i kandidatkinja na prijevremenim parlamentarnim izborima da jasno i nedvosmisleno odrede provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije kao strateški nacionalni cilj. Zahtjevi se odnose na područje javnih politika, ulaganja u obrazovni sustav, cjelovite kurikularne reforme, građanskog odgoja i obrazovanja i cjeloživotnog obrazovanja te osiguranja kvalitete i ukljičivosti sustava odgoja i obrazovanja.

Potrebno je stoga napraviti sljedeće:

JAVNE POLITIKE

 • Donijeti Rezoluciju o obrazovanju u Hrvatskom saboru kojom će se provedba Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije odrediti kao strateški nacionalni cilj.
 • Ministra znanosti, obrazovanja i sporta imenovati potpredsjednikom Vlade s jedinom zadaćom provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije.
 • Izraditi Akcijski plan provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije na godišnjoj razini te pratiti provedbu i izrađivati godišnje izvještaje o provedbi.
 • Usvojiti Strategiju razvoja strukovnog obrazovanja.

FINANCIRANJE

 • Povećati ulaganje u obrazovanje i znanosti na 6% BDP do 2020. godine, te 7% do 2030. godine.
 • Osigurati poticajno okruženje za korištenje sredstava iz Europskog socijalnog fonda namijenjenih reformi obrazovanja.
 • Na temelju godišnjeg Akcijskog plana provedbe Strategije znanosti, obrazovanja i tehnologije osigurati financijske i operativne kapacitete.
 • Osigurati stabilno proračunsko financiranje mjera koje osiguravaju inkluziju (pomoćnici u nastavi, dodatno učenje hrvatskog jezika i ostalo.).

CJELOVITA KURIKULARNA REFORMA

 • Nastavak provedbe Cjelovite kurikularne reforme s istim timom i istim planom utemeljenim na stručnosti i transparentnosti.
 • Osigurati normativni okvir za provedbu Cjelovite kurikularne reforme.
 • Eksperimentalno provesti Cjelovitu kurikularnu reformu u 60 škola u školskoj godini 2017./2018..

GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

 • Sustavno i kvalitetno uvođenje GOO u osnovne i srednje škole međupredmetno.
 • Strateški postupno uvoditi GOO kao poseban obvezni predmet jednu godinu u osnovnoj školi te u srednjoj školi.
 • Kvalitetna i kontinuirana priprema učitelja za provedbu GOO.

CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE

 • Usvojiti Strategiju obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja s posebnim naglaskom na stimuliranje uključenosti u programe cjeloživotnog učenja i stručnog usavršavanja nakon završenog formalnog obrazovanja na način da se do 2020. dostigne uključenost jednaka prosjeku EU.

OSIGURANJE KVALITETE I UKLJUČIVOSTI SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA

 • Osigurati poticajno okruženje i normativni okvir za demokratizaciju sustava upravljanja školama.
 • Strateški oblikovati sustav profesionalnog razvoja učitelja, te sustav licenciranja učitelja.
 • Oblikovati sustav licenciranja ravnatelja, te isti osloboditi utjecaja politike.
 • Agencija za odgoj i obrazovanje treba izraditi standarde, procedure i kriterije za programe stručnog usavršavanja učitelja koje provode vanjski dionici, organizacije i ustanove, kao i za programe suradnje škola i organizacija civilnog društva usmjerene na učenje zalaganjem u zajednici. U stručnom timu koji razmatra ostvaruju li programi postavljane standarde trebaju biti neovisni stručnjaci.
 • Podržati osnivanje i rad Interkulturne škole u Vukovaru kao dodatnog modela obrazovanja posebno primjerenog u višeetničkim zajednicama.
 • Razviti i implementirati model inkluzije u obrazovni sustav djece izbjeglica i djece migrantskog podrijetla.
 • Pratiti i poticati prilagodbu sustava potrebama djece iz skupina u riziku od socijalne isključenosti te djeci s invaliditetom, teškoćama i posebnim potrebama.