Udruga roditelja "Korak po korak" i ove godine provodi kampanju s ciljem prevencije nasilja nad djecom  pod sloganom "Reagirajte na nasilje svaki put, a prevenirajte sljedeći!" od 15. do 20. studenog 2017. godine. Kampanja se provodi u a u sklopu projekta Sigurni od nasilja! uz podršku Grada Zagreba.

Kampanju provodimo u suradnji sa Savezom gluhih i nagluhih Grada Zagreba. Mladi s poteškoćama sluha kreirat će video uratke putem kojih će nas informirati o načinima prevencije nasilja.  

Pratite nas putem društvenih mreža gdje ćemo objavljivati razne zanimljive sadržaje na ovu temu.

Nasilje nad djecom, fizičko, psihičko i emocionalno često se odvija u našoj neposrednoj blizini. Vrijeme je da zauzmemo aktivan stav za prevenciju nasilja, a kampanjom  se priključujemo Programu održivog razvoja do 2030. godine. Ujedinjeni Narodi u sklopu ovog  programa namjeravaju postići 17 globalnih ciljeva za iskorjenjivanje siromaštva, borbu protiv neravnopravnosti i nepravde te rješavanja pitanja klimatskih promjena.

Naša kampanja „Reagirajte na nasilje svaki put, a prevenirajte sljedeći!“  provodi se u sklopu 16. cilja koji se odnosi Mir, pravdu i snažne institucije.  Oslanja se na aktualnu kampanju UN-a High Time to end violence 2030 koja je nastala s ciljem stvaranja sigurnog okruženja za odrastanje svakog djeteta. Kampanja potiče na iskorjenjivanje svih oblika nasilja nad djecom do 2030. godine, ukazujući na štetne posljedice koje nasilje ima na rast i razvoj djeteta, ali i na okolinu. Više možete vidjeti ovdje

Obilježimo zajedno Međunarodni dan tolerancije 16.11.  primjerima nenasilne komunikacije u svakodnevnom razgovoru s djecom.

Vijeće Europe obilježava Europski dan prevencije seksualnog nasilja nad djecom 18.11. Omogućimo djeci da otvoreno razgovaraju o seksualnosti te znaju prepoznati i prijaviti seksualno zlostavljanje.

Svjetski dan prevencije nasilja obilježavamo 19.11. kojeg je pokrenuo Women's World Summit Foundation. Ukažimo na sve oblike nasilja, uključujući psihičko i fizičko kažnjavanje, trgovinu djecom, međuvršnjačko nasilje, prosjačenje, ilegalan rad, nasilje putem interneta.

Naša kampanja završava obilježavanjem Međunarodnog dana prava djece 20.11. Ovi važni datumi podsjećaju nas da smo svojim postupcima odgovorni za pokretanje promjena koje će omogućiti djeci izlaz iz stanja straha, omalovažavanja, patnje i boli te korak u dostojanstven život, u okruženju slobodnom od svih vrsta nasilja.

Jer statistike otkrivaju da je nasilje dio svakodnevice naše djece. Svaki tjedan 37,8% učenika doživljava barem jedan oblik vršnjačkog nasilja, a najzastupljenije je psihičko nasilje, naročito ogovaranje (Rajhvajn Bulat i Ajduković, 2011).

Ovo su još neki podaci o izloženosti djece nasilju iz istog istraživanja:

  • između 59% i 82,5% djece bilo izloženo psihičkoj agresiji, 
  • između 22,8% i 34,8% psihičkom zlostavljanju 
  • između 56,1% i 72,3% tjelesnom kažnjavanju
  • između 26,2% i 40,7% tjelesnom zlostavljanju
  • 10,8%, odnosno 1 od 10 djece bilo izloženo nekom obliku seksualnog zlostavljanja. 

Udruga roditelja „Korak po korak“ dugogodišnji je zagovaratelj prevencije nasilja. CAP program uspješno se provodi u školama i vrtićima diljem Hrvatske, a svakodnevno raste broj stručnih suradnika osposobljenih za provedbu prevencije nasilja kroz naše edukacije. Naše aktivnosti za rješavanje ovog problema nastavljaju se i kroz druge projekte, radionice, tribine, diskusije, kampanje.

Ovim putem u aktivnosti prevencije nasilja nad djecom želimo uključiti i sve vas koji nas pratite putem web stranice i društvenih mreža. 

Doprinesite podizanju svijesti o promjeni stava koji tolerira nasilje  vašim djelovanjem u svakodnevici i podijelite to s nama putem naše Facebook stranice.

Budimo djeci primjer i uzor te iz pasivnih promatrača iskoračimo u aktivne građanke i građane koji reagiraju na nasilje, zauzimaju stav u cilju obrane žrtve te preventivno djeluju kako bi nasilja bilo što manje. Našim pozitivnim ponašanjem u odgoju i radu s djecom usađujemo im vrijednosti tolerancije, nediskriminacije, miroljubivog rješavanja sukoba.

O nama ovisi hoćemo li stvarati generaciju nasilnika ili društva koje je otvoreno i tolerantno. 

Marina Trbus iz Udruge roditelja "Korak po korak", ujedno i voditeljica spomenutog istraživanja kao i CAP programa prevencije nasilja nad djecom, ističe da je 

„prevencija nasilja je jedna od ključnih sastavnica u građanskom i zdravstvenom odgoju. Zajedno sa suradnicima na CAP programu, roditeljima, a onda i djecom - očekujem sustavnije i obuhvatnije akcije od strane državnih institucija zaduženih za poštivanja prava djece, uključujući Vladu RH kao potpisnicu Konvencije o pravima djeteta. Financijska i stručna podrška potrebna je kako bi sustav djelovao efikasno, a sva djeca bila sigurna od nasilja. Želim naglasiti da su u posebnom riziku djeca  s različitim teškoćama u razvoju, uključujući djecu s teškoćama sluha. I zato je u području prevencije nasilja nužno sustavno:

  • educirati mlade, roditelje i odgojno-obrazovne djelatnike
  • educirati, te omogućiti  superviziju i specijalizaciju stručnog osoblja
  • uključiti sve dionike za područje zaštite djece od nasilja
  • više ulagati u razvoj roditeljskih kompetencija te udomiteljskog sustava
  • osnaživati odgojno-obrazovne ustanove te pravosuđe.“

Pridružite se "Koraku": Reagirajte na nasilje svaki put, a prevenirajte sljedeći!

 

Važni datumi u tjednu od 14.do 21. studenog:

16.11. MEĐUNARODNI DAN TOLERANCIJE;  

18. 11. EUROPSKI DAN PREVENCIJE SEKSUALNOG NASILJA NAD DJECOM;  

19.11. SVJETSKI DAN PREVENCIJE NASILJA NAD DJECOM;  

 

20.11. MEĐUNARODNI DAN PRAVA DJECE.


Newsletter