U četvrtak i petak, 5. i 6. ožujka 2020. godine u prostorijama udruge RODA - Roditelji u akciji u Zagrebu održana je dvodnevna radionica pod nazivom „Trening psihosocijalnih vještina“.

Radionica je bila namijenjena predstavnicima organizacija civilnog društva iz Grada Zagreba, Varaždinske, Osječko-Baranjske i Zadarske županije koje planiraju pružati psihosocijalne usluge bivšim zatvorenicima i/ili članovima njihovih obitelji.

Radi se o predzadnjem modulu edukativnih radionica koje će se održati u 2020. godini, a ukupno je ovo bila četvrta radionica za stručno osoblje nevladinih organizacija koju je Udruga roditelja „Korak po korak“ organizirala u sklopu projekta „Uključene zajednice“ sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Trening psihosocijalnih vještina održale su vanjske suradnice Udruge roditelja Korak po korak izv.prof.dr.sc. Anita Jandrić Nišević s Odsjeka za kriminologiju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i izv.prof.dr.sc. Ivana Borić, voditeljica Vijeća studija Socijalne pedagogije i pročelnica Odsjeka za poremećaje u ponašanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Radionici je pristupilo 12 organizacija civilnog društva, te su isti prvog dana radionice, nakon međusobnog upoznavanja i kratkog predstavljanja sadržaja i ciljeva edukacije, upoznati sa znanstveno utemeljenim konceptima rada s počiniteljima kaznenih djela. Prisutnima su objašnjeni model kriminogenih rizika i potrebe i model dobrih života. Nakon toga značajno vrijeme na radionici je posvećeno specifičnostima rada s osuđenicima na uvjetnom otpustu te stjecanju vještina davanja i primanja povratnih informacija i vještina asertivnosti u komunikaciji i njihovoj primjeni u radu s počiniteljima kaznenih djela.

Drugi dan radionice polaznici su kroz praktične vježbe i grupni rad upoznati s motivacijskim intervjuiranjem i motiviranjem nedobrovoljnih klijenata te temeljnim vještinama za rad s nedobrovoljnim klijentima. Osim toga, polaznici su upućeni u rad s počiniteljima kaznenih djela kroz stjecanje vještina nošenja s emocijama te su dobili praktične savjete kako primijeniti iste.

Posljednji dio dvodnevne radionice bio je posvećen djeci čiji su roditelji u zatvoru. Sudionicima su predstavljeni relevantni statistički podaci na nacionalnoj i europskoj razini, kao i najčešće korištene metode u radu s ovom ranjivom skupinom. U Republici Hrvatskoj potrebe djece čiji su roditelji u zatvoru nisu dovoljno prepoznate iako ova osjetljiva skupina ima jedinstvene teškoće te su izloženi velikom riziku od socijalne izolacije i isključenosti, stigme i nizu nepovoljnih posljedica za njihovu dobrobit. Kao primjer dobre prakse u ovom području predstavljen je rad paneuropske mreže koja radi s djecom i u ime djece čiji su roditelji u zatvoru pod nazivom Children of Prisoners Europe (COPE).

Posljednji u nizu od pet edukacijskih modula Uključene zajednice pod nazivom „Kognitivno-bihevioralne tehnike u radu sa zatvorenicima“ održat će se od 1. – 3. travnja u Zagrebu. Projekt „Uključene zajednice“ usmjeren je stvaranju uvjeta za učinkovitiju resocijalizaciju i reintegraciju počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu, jačanju kapaciteta lokalnih OCD-a za širenje aktivnosti i na skupinu korisnika bivših zatvorenika/njihovih obitelji/njihove djece, te proširivanje mreže udruga na području poslijepenalnog prihvata. Daljnjim povezivanjem organizacija civilnog društva i ostvarivanjem intersektorske suradnje s tijelima lokalne zajednice stvorit će se uključivija mreža koja je spremnija na prihvat bivših zatvorenika i njihovih obitelji u zajednicu.

 

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Udruge roditelja "Korak po korak".
Više informacija o potporama možete pronaći na:
www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr.