U sklopu projekta Uključene zajednice održan je posljednji modul edukativnih radionica pod nazivom „Trening kognitivno-bihevioralnih tehnika u tretmanskom radu s počiniteljima kaznenih djela“ od 17.-19. lipnja u zagrebačkom Timeout Heritage hotelu.

Trening kognitivno-bihevioralnih tehnika je vodila Jadranka Orehovec, univ.spec.clin.psych. Na trodnevnoj radionici sudjelovali su sudionici iz organizacija civilnog društva iz Zagreba, Osijeka, Varaždina i Zadra.

Na prvom danu, sudionici su imali priliku upoznati se s načelima i alatima kognitivno-bihevioralne terapije te definirati teškoće klijenta, terapijske ciljeve i intervencije. Kroz individualni i grupni rad, sudionici su izvodili vježbe primjenjujući metodu kognitivno-bihevioralne terapije, tzv. „Misli-osjećaji-ponašanje trokut“, a u svrhu izazivanja  i promjena maladaptivnih kognicija i ponašanja koji su doveli do nastanka i održavanja psihopatoloških smetnji.  Također, vježbe prvog dana su uključile i načine zamjene učinkovitijim i izgradnje ponašajnih vještina kroz proradu slučajeva iz prakse te analizu i rad na osobnim primjerima.

Drugi i treći dan radionice bili su posvećeni terapijskom radu s anksioznim poremećajima, ljutnjom i depresivnošću te normalizacijom posljedičnih teškoća koristeći kognitivno-bihevioralni model. Posljednji dan sudionici su učili i o učinkovitosti primjene i suvremenim doprinosima kognitivno-bihevioralnih tehnika.

Cilj pet edukativnih modula je stvaranje uvjeta u Gradu Zagrebu, Varaždinskoj, Osječko-baranjskoj i Zadarskoj županiji za učinkovitiju resocijalizaciju i reintegraciju počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu kroz unapređivanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva za osmišljavanje, razvoj i provedbu usluga postpenalnog prihvata, uključujući resocijalizacijsku i reintegracijsku podršku.

Projekt “Uključene zajednice” sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru natječaja „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu“.