Naziv projekta :

PROJEKT PUT - PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA U TUGOVANJU ZA DJECU I OBITELJI (UP.02.2.2.06.0257)

 

Naziv poziva: 

Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1“, šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.06.,  objavljen 23. siječnja 2018. godine. 

 

 

Kratki opis projekta:

U RH trenutno ne postoje organizirani programi psihosocijalne grupne podrške za djecu i roditelje koji su izgubili člana uže obitelji. Projekt „Put“ izravno odgovara na ovu potrebu šireći na nekoliko razina mrežu socijalnih usluga u zajednici na djecu, mlade i obitelji pogođene gubitkom roditelja.

Uzmemo li kao orijentir svjetske procjene da oko 5% djece u prosjeku godišnje doživi gubitak bliskog člana obitelji, za Zagrebačku županiju to iznosi 3400 djece i mladih, za Brodsko-posavsku županiju oko 2896, za Sisačko-Moslavačku županiju oko 1644, za Karlovačku županiju oko 1180, dok se na razini RH radi o 44 900 djece godišnje.

U četvrtak, 16. srpnja 2020. godine održan je prvi susret sa sudionicima edukacije pod nazivom „Trening voditelja grupne psihosocijalne podrške u tugovanju“ u okviru projekta „PUT - psihosocijalna podrška u tugovanju za djecu i obitelji“ (UP.02.2.2.06.0257). 

Na uvodnom susretu sa sudionicima, projekt PUT te sadržaj i program rada edukacije „Trening voditelja grupne psihosocijalne podrške u tugovanju“ predstavila je Udruga roditelja Korak po korak, kao nositelj projekta te partneri na projektu Udruga za promicanje zdravog života i poboljšanje kvalitete življenja "Luč" i Udruženje "Djeca prva".

Za koje oblike seksualnog zlostavljanja ste čuli i/ili ste ih svjesni?

 

S ovim pitanjem, istraživanje u okviru projekta STOP počelo je prepoznavati i razumijevati nedostatak vještina osoba koje rade s mladima za njihov rad u području seksualnog zlostavljanja. Istraživanje se sastojalo od fokusnih skupina u kojima su sudjelovale osobe koje rade s mladima u različitim zemljama, poput Hrvatske, Grčke, Italije, Španjolske i Cipra. Osobe koje rade s mladima i skrbnici doista predstavljaju vrlo važnu referentnu točku za mlade jer su odgovorni za njihovu sigurnost i dobrobit te igraju središnju ulogu između obitelji (uglavnom roditelja), škole i mladih. Studije sugeriraju da je značajna manjina djece u Europi, između 10% i 20%, seksualno zlostavljana tijekom djetinjstva (Europska komisija, 2018.).

POZIVAMO vas na seriju besplatnih online edukativnih webinara koje će Udruga roditelja „Korak po korak“, u suradnji s partnerima na Erasmus+ STOP projektu, održavati uživo svakog četvrtog petka u mjesecu na službenoj Facebook stranici udruge.

Pridružite nam se ovog petka, 26. lipnja 2020. godine na webinaru uživo „Seksualno ponašanje mladih – budite odgovorni i sigurni“ s početkom u 16 sati.

U sklopu projekta Uključene zajednice održan je posljednji modul edukativnih radionica pod nazivom „Trening kognitivno-bihevioralnih tehnika u tretmanskom radu s počiniteljima kaznenih djela“ od 17.-19. lipnja u zagrebačkom Timeout Heritage hotelu.

Trening kognitivno-bihevioralnih tehnika je vodila Jadranka Orehovec, univ.spec.clin.psych. Na trodnevnoj radionici sudjelovali su sudionici iz organizacija civilnog društva iz Zagreba, Osijeka, Varaždina i Zadra.

Poštovane, poštovani, dragi suradnici,
 
pozivamo vas na završnu konferenciju trogodišnjeg programa MAMA JE MAMA za maloljetne i mlade trudnice i roditelje koja će se održati 29.6.2020 u dvorani Gloria Hotela Academia Zagreb, Tkalčićeva 88 s početkom u 9:30 sati. 
  

piše: Sara Carević, mag.psych

Neovisno o razlikama u intenzitetu ili načinu na koji nas je pandemija uzrokaovana novim koronavirusom pogodila, sigurno je da je za cijeli svijet donijela nekakve promjene i izazove, a nerijetko i traumatska iskustva koja zahtijevaju mnogo resursa za proradu i prilagodbu na život uz i nakon njih. Jedni od onih na koje je ova situacija sigurno snažno utjecala su osobe s demencijom, njihove obitelji ili bližnji, odnosno osobe koje brinu za njih unutar obitelji i formalno, u sklopu sustava zdravstvene i socijalne skrbi.

Odrasle osobe starije od 60 g. i osobe s kroničnim bolestima u većem su riziku od obolijevanja Covidom-19 i razvoja težih simptoma zaraze. Iako je razvoj epidemiološke situacije u RH trenutno povoljan i zaštitne mjere se u pravilu popuštaju, zbog nedovoljno informacija o virusu i posljedično nemogućnosti pouzdane prognoze daljnjeg razvoja situacije, osobe s demencijom su u pravilu još uvijek u rizičnijoj skupini za obolijevanje, a zbog brojnih simptoma koji se javljaju u sklopu demencije, kao i drugim zdravstvenim stanjima od kojih osobe s demencijom istovremeno pate, briga za njih može biti značajno otežana. Mnogima je zato ovo i dalje izazovan period u kojem su izloženi većoj vjerojatnosti doživljavanja stresa, preplavljenosti raznim emocijama, zabrinutosti i osjećaju bespomoćnosti.

Pojava i razvoj demencije uvjetuje ili ubrzava zamjenu obiteljskih uloga koja značajno utječe na obje strane. Djeca oboljelih i bliska obitelj se uz to suočavaju sa svojevrsnim gubitkom te osobe, barem onakve kakvu su cijelog dosadašnjeg života poznavale. Dok su jedni već stigli daleko u tome, drugi su se počeli suočavati s time usred krize koja nas je zadesila i donijela sa sobom brojne druge izazove i teškoće u svakodnevnom funkcioniranju. Život s demencijom i briga za oboljele zahtjevni su i izazovni i u najstabilnijim vremenima, pa je očekivano da će ovo vrijeme biti barem u istoj mjeri teško i iscrpljujuće i zahtijevati dodatnu prilagodbu svih koji žive s ovim stanjem i onih koji su u doticaju s njima. Razlike u simptomima i brzini njihova razvoja te  funkcioniranju ovisit će o jednom od brojnih mogućih uzročnika demencije, individualnim karakteristikama pojedinca, njihovoj okolini i socijalnoj podršci. Nažalost, činjenica je da su i inače kapaciteti sustava zdravstvene i socijalne skrbi u odnosu na broj i potrebe oboljelih od demencije i onih koji skrbe za njih nedostatni za pružanje adekvatne skrbi i podrške. Budući da će za uspostavljanje kvalitetnog sustava biti potrebni dodatno vrijeme i angažman, možemo se usmjeriti na resurse kojima raspolažemo i ono što možemo kontrolirati. Kao i u brojnim drugim izazovnim (zdravstvenim) situacijama, nema jednog pravog recepta za djelovanje, ali u nastavku teksta možete pronaći neke generalne smjernice i ideje za pružanje podrške osobama s demencijom u vrijeme COVID-19 pandemije.

Pozivamo Vas na webinar

 MALOLJETNIČKE TRUDNOĆE I RODITELJSTVO

 -  Izazovi u radu i mogućnosti  -

 04.06.2020 u 11:00 sati putem linka

 Meeting ID: 938 9897 7995 Password: 3QbJUZ

Webinar je namijenjen stručnjacima iz područja zaštite prava djece i obitelji koji se u svojem radu susreću s maloljetničkim trudnoćama i roditeljstvom.

Potkategorije