U svrhu predstavljanja dokumenta pod nazivom Uključene zajednice Grada Varaždina-Lokalna politika postpenalnog prihvata kao podrška resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu, izrađenog u okviru provedbe projekta Uključene zajednice, te daljnjih koraka u provedbi projekta, ključni dionici s područja Grada Varaždina sastali su se s Udrugom roditelja Korak po korak u četvrtak, 17. rujna s početkom u 14 sati u Gradskoj vijećnici Grada Varaždina.

Sastanak je moderirala Mia Krpan, voditeljica projekta Uključne zajednice iz Udruge roditelja Korak po korak, a na njemu su sudjelovali Davor Štefičar -   Kaznionica Lepoglava, Andreja Bobek - Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo, Jasenka Husnjak - Dječji vrtić Varaždin, Lidija Perši - Udruga Novi put i CZSS, Sara Carević i Daria Ivošević - Udruga roditelja Korak po korak.

Udruga roditelja „Korak po korak“ izradila je dvije video animacije u suradnji s KRDOM, obrtom za specijalizirane dizajnerske djelatnosti,  na temu prepoznavanja simptoma tjeskobe kod djece i odraslih.

Obje video animacije osmišljene su u sklopu projekta Uključiva podrška koji je odobren i financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

U skladu s ciljem projekta kojim nastojimo pozitivno djelovati na mentalno zdravlje (bivših) zatvorenika i njihovih obitelji, ovim smo kreativnim sadržajem htjeli pružiti sažete, pravovaljane i korisne informacije o tome što je tjeskoba, kako ju prepoznati, koja je razlika između tjeskobe i straha, što mogu napraviti i kako si mogu pomoći u kriznoj situaciji.

Ovim smo video animacijama htjeli osobito usmjeriti pažnju na područje simptoma tjeskobe koji su u ovoj populaciji korisnika, (bivših) zatvorenika, izrazito česti.

VIDEO ANIMACIJA ZA DJECU

VIDEO ANIMACIJA ZA ODRASLE

Kako bi se svi ključni dionici upoznali s aktivnostima organizacija civilnoga društva u zajednici na području resocijalizacije počinitelja kaznenih djela, ali i kako bi se dogovorio učinkovit model suradnje i podrške svih sektora u podršci resocijalizaciji, u Osijeku se u Hotelu Osijek 3. rujna 2020. održao prvi intersektorski sastanak sa sudionicima i ključnim dionicima projekta Uključene zajednice te postpenalnog sustava s područja Osijeka i Osječko - baranjske županije kako bi zajedno mapirali izazove, potrebe i prilike za unapređenja suradnje u radu s počiniteljima kaznenih djela i njihovom djecom.

Udruga roditelja Korak po korak se već 21. godinu za redom pridružuje obilježavanju Međunarodnog dana mladih, koji je Opća skupština Ujedinjenih naroda utemeljila 1999. godine.

Tema Međunarodnog dana mladih za 2020. godinu je „Angažiranje mladih za globalno djelovanje“. Ovogodišnjim motom se žele istaknuti načini na koje angažiranje mladih na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini doprinosi obogaćivanju nacionalnih i multilateralnih procesa i institucija, te istaknuti pouke o tome na koje se sve načine može omogućiti i poboljšati zastupljenost i angažman mladih u formalnoj institucionalnoj politici. Smisleno i svrsishodno sudjelovanje mladih, koji predstavljaju jedan od temeljnih kapitala svakog društva, u formalnoj institucionalnoj politici doprinosi učinkovitom rješavanju globalnih problema. No, preduvjet angažmanu mladih je prvenstveno uklanjanje barijera njihovom sudjelovanju te učiniti društvene institucije uključivima i dostupnima mladim osobama.

TEMA OVOGODIŠNJEG DANA MLADIH JE „ANGAŽIRANJE MLADIH ZA GLOBALNO DJELOVANJE“. IMATE LI ISKUSTVO ANGAŽIRANJA NA LOKALNOJ, NACIONALNOJ ILI GLOBALNOJ RAZINI? KOJA ZNANJA I VJEŠTINE STE STEKLI KOJA TAJ ANGAŽMAN ČINI POSEBNIM I VRIJEDNIM?

U Zadru, 2. srpnja 2020. održan je prvi intersektorski sastanak sa sudionicima i ključnim dionicima projekta Uključene zajednice te postpenalnog sustava s područja Zadarske županije.

Na sastanku su bili prisutni Josipa Jermen, voditeljica Probacijskog ureda Zadar, Martina Čuljak Jovančević, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zadar, Sonja Martinović, pravnica Centra za socijalnu skrb Zadar, Vera Šušić, psihologinja OŠ Bartula Kašića Zadar, Siniša Kabić Peters, predsjednik Udruge Porat, i Matea Biloglav, stručna suradnica Udruge Porat. Sastanak je moderirala Marina Trbus iz Pučkog otvorenog učilišta 'Korak po korak', Zagreb.

 

Naziv projekta :

PROJEKT PUT - PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA U TUGOVANJU ZA DJECU I OBITELJI (UP.02.2.2.06.0257)

 

Naziv poziva: 

Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1“, šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.06.,  objavljen 23. siječnja 2018. godine. 

 

 

Kratki opis projekta:

U RH trenutno ne postoje organizirani programi psihosocijalne grupne podrške za djecu i roditelje koji su izgubili člana uže obitelji. Projekt „Put“ izravno odgovara na ovu potrebu šireći na nekoliko razina mrežu socijalnih usluga u zajednici na djecu, mlade i obitelji pogođene gubitkom roditelja.

Uzmemo li kao orijentir svjetske procjene da oko 5% djece u prosjeku godišnje doživi gubitak bliskog člana obitelji, za Zagrebačku županiju to iznosi 3400 djece i mladih, za Brodsko-posavsku županiju oko 2896, za Sisačko-Moslavačku županiju oko 1644, za Karlovačku županiju oko 1180, dok se na razini RH radi o 44 900 djece godišnje.

U četvrtak, 16. srpnja 2020. godine održan je prvi susret sa sudionicima edukacije pod nazivom „Trening voditelja grupne psihosocijalne podrške u tugovanju“ u okviru projekta „PUT - psihosocijalna podrška u tugovanju za djecu i obitelji“ (UP.02.2.2.06.0257). 

Na uvodnom susretu sa sudionicima, projekt PUT te sadržaj i program rada edukacije „Trening voditelja grupne psihosocijalne podrške u tugovanju“ predstavila je Udruga roditelja Korak po korak, kao nositelj projekta te partneri na projektu Udruga za promicanje zdravog života i poboljšanje kvalitete življenja "Luč" i Udruženje "Djeca prva".

Za koje oblike seksualnog zlostavljanja ste čuli i/ili ste ih svjesni?

 

S ovim pitanjem, istraživanje u okviru projekta STOP počelo je prepoznavati i razumijevati nedostatak vještina osoba koje rade s mladima za njihov rad u području seksualnog zlostavljanja. Istraživanje se sastojalo od fokusnih skupina u kojima su sudjelovale osobe koje rade s mladima u različitim zemljama, poput Hrvatske, Grčke, Italije, Španjolske i Cipra. Osobe koje rade s mladima i skrbnici doista predstavljaju vrlo važnu referentnu točku za mlade jer su odgovorni za njihovu sigurnost i dobrobit te igraju središnju ulogu između obitelji (uglavnom roditelja), škole i mladih. Studije sugeriraju da je značajna manjina djece u Europi, između 10% i 20%, seksualno zlostavljana tijekom djetinjstva (Europska komisija, 2018.).

Potkategorije