Udruga roditelja „Korak po korak“ obilježila je 20 godina rada predstavljajući dosadašnje aktivnosti i buduće planove na svečanoj sjednici skupštine. U nizu godina kontinuiranog i predanog rada nastali su brojni projekti prevencije zlostavljanja djece, prevencije seksualnog nasilja nad djecom i prevencije cyberbullyinga. Udruga je svoj aktivan doprinos društvu dala i kroz pružanje psihosocijalne pomoći maloljetnim trudnicama i roditeljima, osnaživanjem mladih majki za samostalan život te poticanjem stvaranja radnog mjesta prijateljskog za obitelji. Veliki su napori usmjereni i na poticanje partnerstva roditelja i škole, osnaživanje organizacija civilnog društva u zagovaranju dječjeg prava na sigurnost i uspostavljanje principa dobrog upravljanja vezano za politike prema djeci i mladima.

Udruga roditelja 'Korak po korak' od samog osnivanja u središte svojih aktivnosti stavlja djecu i njihovu dobrobit, a proteklih dvadeset godina obilježeno je važnim i kvalitetnim programima kojima reagiramo na situacije u društvu koje su od interesa za roditelje i djecu te promičemo vrijednosti aktivnog i odgovornog roditeljstva. Ponosni smo što su naš rad prepoznali brojni partneri iz javnog, civilnog i privatnog sektora s kojima nastavljamo suradnju i pripremamo nove projekte. Zahvaljujemo svima na pozitivnim pričama, lijepim željama i čestitkama koje su poticaj da i u budućnosti nastavimo graditi bolji svijet za našu djecu.

Udruga roditelja „Korak po korak“ obilježila je 20 godina rada predstavljajući dosadašnje aktivnosti i buduće planove na svečanoj sjednici skupštine. U nizu godina kontinuiranog i predanog rada nastali su brojni projekti prevencije zlostavljanja djece, prevencije seksualnog nasilja nad djecom i prevencije cyberbullyinga. Udruga je svoj aktivan doprinos društvu dala i kroz pružanje psihosocijalne pomoći maloljetnim trudnicama i roditeljima, osnaživanjem mladih majki za samostalan život te poticanjem stvaranja radnog mjesta prijateljskog za obitelji. Veliki su napori usmjereni i na poticanje partnerstva roditelja i škole, osnaživanje organizacija civilnog društva u zagovaranju dječjeg prava na sigurnost i uspostavljanje principa dobrog upravljanja vezano za politike prema djeci i mladima.

Udruga roditelja 'Korak po korak' od samog osnivanja u središte svojih aktivnosti stavlja djecu i njihovu dobrobit, a proteklih dvadeset godina obilježeno je važnim i kvalitetnim programima kojima reagiramo na situacije u društvu koje su od interesa za roditelje i djecu te promičemo vrijednosti aktivnog i odgovornog roditeljstva. Ponosni smo što su naš rad prepoznali brojni partneri iz javnog, civilnog i privatnog sektora s kojima nastavljamo suradnju i pripremamo nove projekte. Zahvaljujemo svima na pozitivnim pričama, lijepim željama i čestitkama koje su poticaj da i u budućnosti nastavimo graditi bolji svijet za našu djecu.

Udruga roditelja „Korak po korak“ obilježava 20. godina rada svečanom sjednicom skupštine koja će se održati u petak, 17. lipnja 2016. s početkom u 15 sati u prostoru Matice hrvatske U Zagrebu. Udruga roditelja „Korak po korak“ tijekom 20 godina rada kontinuirano potiče aktivno uključivanje roditelja u kreiranje politika koje se tiču djece i roditelja, prati i reagira na probleme i situacije u društvu koje su od interesa za roditelje i djecu te promiče vrijednosti kvalitetnog, aktivnog i odgovornog roditeljstva.

Na svečanoj skupštini predstavit će se dosadašnje brojne aktivnosti udruge, među kojima su i uspješni projekti prevencije zlostavljanja djece, prevencije seksualnog nasilja nad djecom, prevencije cyberbullyinga, pružanja psihosocijalne pomoći maloljetnim trudnicama i roditeljima, osnaživanja mladih majki za samostalan život, poticanja stvaranja radnog mjesta prijateljskog za obitelji, poticanja partnerstva roditelja i škole, osnaživanja organizacija civilnog društva u zagovaranju dječjeg prava na sigurnost i u uspostavljanju principa dobrog upravljanja vezano za politike prema djeci i mladima te drugi. 

Uspješan rad udruge prepoznali su brojni partneri iz javnog, civilnog i privatnog sektora. Zahvaljujemo na pozitivnim pričama, lijepim željama i čestitkama koje pristižu sa svih strana.

 

 

Službeni telefon Udruge roditelja "Korak po korak" 01 48 55 578, te fax 01 48 47 598 trenutno nisu u funkciji. Ukoliko trebate nekog iz našeg tima, molimo Vas obratite nam se na službeni broj mobitela 095 48 55 114.

Hvala na razumijevanju.

U petak, 10.6.2016. Hrvatski Sabor nije prihvatio prijedlog Odbora za obitelj da se usvoji Izvješće Pravobraniteljice za djecu Ivane Milas Klarić. Neprihvaćanje godišnjeg Izvješća Pravobraniteljice sukladno članku 25. Zakona o pravobraniteljici za djecu razlog je za njezino razrješenje.

Udruga roditelja „Korak po korak“ smatra nedopustivim i najoštrije osuđuje bilo kakav oblik političkog pritiska na neovisnu instituciju, što se u ovom slučaju pokazuje kao glavni motiv. 

Ured Pravobraniteljice za djecu sustavno i temeljito radi na promicanju i zaštiti prava djece nastojeći da se u društvu provode najviši standardi zaštite djece. Očuvanje najviših demokratskih standarda, a time i poštivanje prava djeteta zasigurno nije moguće bez neovisnog rada institucija. 

Udruga roditelja „Korak po korak“ kroz dugogodišnje iskustvo suradnje s Uredom pravobraniteljice za djecu smatra da Ured u okvirima svojih zakonskih ovlasti sustavno doprinosi najboljem interesu djece u Republici Hrvatskoj. Ured pravobraniteljice za djecu pridonio je senzibiliziranju cjelokupne javnosti za probleme ugrožavanja djece i njihovih prava, kao i informiranju, obrazovanju i poticanju djece da aktivno koriste svoja prava, ali i boljem povezivanju i suradnji svih koji na bilo koji način mogu pridonijeti učinkovitijoj zaštiti djece. 

Aktualna vlast još jednom pokazuje nedostatak interesa za dobrobit djece stavljajući vlastite interese ispred interesa najranjivijih skupina društva. Udruga roditelja „Korak po korak“ poziva državne vlasti da spriječe i zaustave političke pritiske na rad neovisnih institucija te da omoguće nastavak nesmetanog djelovanja Ureda Pravobraniteljice za djecu koji je temelj zaštite prava i interesa djece u Republici Hrvatskoj. 

 

U svojoj rezoluciji iz 2012. godine, glavna skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 1. lipnja Svjetskim danom roditelja. Svjetski dan roditelja prilika je da se sjetimo važnosti uloge roditelja, njihove nesebične predanosti, odricanja, njege i brige za djecu. Glavna skupština UN-a također naglašava kako obitelj ima primarnu odgovornost za skrb i zaštitu djece, za razvoj njihove osobnosti i odrastanje u sretnom obiteljskom okruženju, u atmosferi razumijevanja i ljubavi. Rezolucija prepoznaje ulogu roditelja za odgoj djece i poziva sve zemlje članice na obilježavanje ovog dana u punom partnerstvu sa civilnim društvom, a posebno s mladima i djecom. U gradovima diljem Hrvatske danas je organiziran prosvjed podrške kurikularnoj reformi. Kurikularna reforma ima za cilj oblikovati školski program i školu koja će odgovarati na zahtjeve budućnosti, učenicima osigurati korisnije i smislenije, razvojno primjereno obrazovanje, u skladu s njihovim interesima te ih osposobiti za suvremeni život, svijet rada i nastavak obrazovanja. Pitanje obrazovanja je pitanje budućnosti naše djece i budućnosti naše države te se tiče svih nas. Udruga roditelja „Korak po korak“ zalaže se za veće uključivanje roditelja u obrazovanje njihove djece i u život škole te pozivamo sve roditelje, ali i širu javnost da podrže prosvjed.

Cjelovita kurikularna reforma iskren je i pošten pokušaj stvaranja boljeg obrazovanja za hrvatske učenike. Pokušaj da Hrvatska zajednički radi na svojoj budućnosti za dobrobit svoje djece okupljajući stručnost, entuzijam i pozitivnu atmosferu čemu Hrvatska nije svjedočila posljednjih petnaest godina. Učiteljice i učitelji su svoju stručnost, svoje iskustvo, znanja i vještine stavili na raspolaganje kako bi se oblikovao školski program i škola koja će odgovarati na zahtjeve budućnosti, te učenike pripremiti da aktivno pridonose dobrobiti Hrvatske i Europe. Cijeli je proces bio uključiv, transparentan, demokratski, utemeljen na dijalogu i argumentiranoj raspravi. Svatko stručan mogao se prijaviti za sudjelovanje u radu ili sudjelovati u stručnoj raspravi. Svi zainteresirani mogli su dostaviti svoje argumentirane komentare i prijedloge. „Stručnost iznad svega!“ osnovna je misao vodilja onih koji su sudjelovali i dali svoj doprinos. Izravni i neskriveni politički pritisci doveli su u pitanje provedbu Cjelovite kurikularne reforme. Pod „argumentom“ navodnog povećanja kvalitete i dijaloga u provedbu reforme najznačajnijeg sektora uključuju se ljudi prema političkoj liniji i političkim direktivama nasuprot 340 učiteljica i učitelja, stručnjakinja i stručnjaka koji su izabrani na temelju javnoga poziva. Pozivamo stoga sve građanke i građane Hrvatske da u srijedu, 1. lipnja 2016. godine na prosvjedu diljem Hrvatske iskažu svoju podršku učiteljicama i učiteljima i Ekspertnoj radnoj skupini pod vodstvom dr. sc. Borisa Jokića, te Cjelovitoj kurikularnoj reformi. Pitanje obrazovanja je pitanje budućnosti naše djece i budućnosti naše države. Ovo je ispit naše zrelosti i ispit naše odgovornosti prema našoj djeci, našim nećakinjama i nećacima, prema budućnosti. Dođite na prosvjed. Pozovite svoje ukućane, susjede, prijatelje, kolege s posla. Više informacija o prosvjedima pogledajte na sljedećim poveznicama: Zagreb, Rijeka, Dubrovnik, Osijek, Split, Korčula, Pula, Slavonski Brod, Poreč, Križevci

U posljednje vrijeme postupno se mijenja obiteljska struktura. Osim onih obitelji tradicionalnih obilježja, u kakvima su odrastali naši roditelji, sve je veći broj obiteljskih zajednica izmijenjene uloge i strukture. Tako i sliku obitelji koju čine majka, otac i biološka djeca u određenoj mjeri zamjenjuju slike obitelji bez djece, izvanbračne zajednice, jednoroditeljske obitelji te samohrane obitelji. Stavovi društva prema takvim obiteljima često su negativni, a osobito zabrinjava činjenica da su potrebe takvih obitelji nedovoljno priznate i prepoznate. Iznimno je važno osigurati adekvatnu podršku svim obiteljima, neovisno o njihovoj strukturi, sa svim njihovim različitostima i specifičnim obilježjima. Demokratizacija obitelji koja se temelji na uvažavanju različitosti, ravnopravnosti i partnerstvu važnija je, čini se, no ikada.

Udruga roditelja „Korak po korak“ već dvadeset godina provodi niz aktivnosti i projekata s ciljem promicanja prava djece i njihovih obitelji, ali i podupire razvoj demokratskih odnosa u društvu kroz zaštitu, poštivanje i zalaganje za prava i interese djece i obitelji te jačanje glasa roditelja u kreiranju politika i odluka koje se tiču djece i obitelji. 

Potkategorije