Projekt Bolja Ravnoteža za Zaposlene Obitelji  provode Udruga roditelja „Korak po korak“ i Klub trudnica i roditelja Split, uz potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u cilju sustavnije provedbe aktivnosti usmjerenih na poticanje uspostave ravnoteže između privatnog i poslovnog života zaposlenih roditelja. U sklopu istoimenog projekta održana su dva okrugla stola odnosno rasprave i to 8. lipnja, u prostoru Matice Hrvatske u Zagrebu, te 12. lipnja u gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu.

Okrugli stol bio je namijenjen poslodavcima, roditeljima, kao i stručnjacima u području socijalne i obiteljske politike te su na istom predstavljeni rezultati istraživanja provedenog u sklopu projekta BRZO (Bolja Ravnoteža za Zaposlene Obitelji) #Posao&Obitelj čiji je cilj opisati iskustva zaposlenih roditelja i poslodavaca vezanih uz izazove i mogućnosti uspostave ravnoteže između posla i obitelji. Istraživanje je obuhvatilo fokus-grupe s roditeljima i poslodavcima s područja Grada Zagreba i Splitsko-dalmatinske županije, kao i anketno ispitivanje u kojem je sudjelovalo 772 roditelja iz cijele Hrvatske. 

Na oba okrugla stola razmjenjivala su se iskustava i mogućnosti unaprjeđenja uspostave ravnoteže između posla i obitelji. Aktivnom i konstruktivnom raspravom na okruglim stolovima na kojem su sudjelovali predstavnici i predstavnice donositelja odluka, sindikalni predstavnici, predstavnici organizacija civilnog društva i sami zaposelni roditelji, pokazalo se kako je projekt vrlo vrijedan te kako ovom problemu treba pristupiti vrlo ozbiljno i sustavno.

Nakon održanih okruglih stolova doneseni su i zaključci kako bi se strukurirali daljnji koraci i pročeli sa provedbnom. 

  1. Stvaranje okruženja za uspostavu ravnoteže između između privatnog/obiteljskoga i poslovnog životazadaća je države i društva,  koje nikako ne može biti ostavljeno odlukama i snalaženju roditelja i poslodavaca.
  2. Rezultati istraživanja u sklopu projekta pokazuju da 57,8% roditelja ima 40-satni radni tjedan, dok njih čak 28,7% radi od 40 do 60 sati tjedno. Više od polovice roditelja (53,7%) ne uspijeva održavati ravnotežu između poslovnih i obiteljskih obveza.
  3. Mjere za postizanje ravnoteže između obiteljskoga i poslovnog života trabaju biti usmjerene i na roditelje, na djecu i na poslodavce, te obuhvaćati sve sustave i sve razine vlasti - od obrazovnog, zdravstvenog, socijalnog do gospodarstva i pravosuđa.
  4. 4. Mjere politike društva usmjerenog na dijete i obitelj moraju obuhvaćati:
  5. osnaživanje servisa koji pomažu roditeljima – vrtići, produženi boravci, igraonice I ostale slobodne aktivnosti
  6. Poštivanje Zakona o radu i kontrolu njegova poštivanja kod svih tipova poslodavaca
  7. Izbjegavanje poticanja svih oblika nesigurnog, rada na određeno vrijeme kao i prekovremenoga rada svih vrsta, od strane države, kao i provedba sankcija za poslodavce koji takav rad podržavaju
  8. Porezno i svako drugo poticanje skraćenoga radnoga vremena, rada od kuće i ostalih fleksibilnih oblika rada
  9. Edukaciju o rodnoj ravnopravnosti, ali i jasne zakone i politike koji ohrabruju ravnomjernu raspodjelu kućnih obveza i obveza brige i odgoja djeteta između žena i muškaraca
  10. Opće usmjerenje društva na dijete, pri čemu RH treba ne samo prihvatiti predloženu Direktivu EK (komunikacija 2017 /273), već i  postaviti nadstandarde u ovome području