Nakon višemjesečnih pregovora postignut je sporazum vezano uz Direktivu za potporu ravnoteži između radnog i obiteljskog života za roditelje i njegovatelje. Riječ je o direktivi koja je jedan od rezultata Europskog stupa za socijalna prava i dio je inicijative „Novi početak“ za rješavanje izazova usklađenosti radnog i privatnog života s kojima se suočavaju zaposleni roditelji i skrbnici.


U Koraku, kao članu COFACE mreže, budno smo pratili korake oko direktive i snažno podržavamo inicijativu Work-Life Balance. O važnosti postizanja ravnoteže između posla i obitelji, osobito za zaposlene roditelje, svjedoče i rezultati našeg prošlogodišnjeg istraživanja u okviru projekta BRZO koji pokazuju da 95,7% roditelja smatra da je ravnoteža između posla i obitelji važna, pri čemu njih čak 53,7% ne uspijeva održati ravnotežu između poslovnih i obiteljskih obveza. Smatramo kako je stvaranje okruženja za uspostavu ravnoteže između privatnog i poslovnog života zadaća države i društva, a ne rezultat snalaženja roditelja i poslodavaca te su potrebne jasne i odlučne mjere koje će omogućiti bolju skrb o djeci te u konačnici dovesti i do demografskih promjena.

Početni tekst Direktive koji je predložila Europska komisija donosio je progresivne prijedloge za bolje postizanje ravnoteže između poslovnog i obiteljskog života te je pokazao namjeru kretanja prema pravednijoj i ravnopravnijoj Europi. Iako konačni dogovor oko Direktive ipak donosi manji opseg mjera, pokazuje smjer prema osiguravanju ravnopravnosti muškaraca i žena te boljih uvjeta i uspostave ravnoteže između posla i obitelji, osobito za zaposlene roditelje.

Među odredbama nove Direktive su:

  • Deset dana očevog dopusta oko rođenja djeteta (plaćaju se na razini bolovanja)
  • Četiri mjeseca roditeljskog dopusta (s najmanje dva mjeseca neprenosiva i plaćena, uz plaćanje koje određuju nacionalne vlade)
  • Pet dana dopusta godišnje za njegovatelje (uz plaćanje o kojem odlučuju nacionalne vlade)
  • Priznanje obiteljske raznolikosti u 21. stoljeću s referencama na pojam „ekvivalentni drugi roditelj“ u zakonodavstvu
  • Priznanje potrebe za univerzalnim mjerama za sve obitelji i posebnim mjerama za obitelji u ranjivim situacijama
  • Preporuke vladama da osiguraju adekvatnu razinu naknade za roditeljske dopuste   
  • Obveza da Europska komisija pozorno prati provedbu direktive koja zahtijeva od nacionalnih vlada prikupljanje podataka o korištenju dopusta i fleksibilnih radnih aranžmana

Direktiva propisuje minimalan europski standard koji će postati obvezujući za sve zemlje članice, pa tako i za Hrvatsku. Neke zemlje morat će doseći europske minimalne standarde te će tek nakon toga vidjeti stvarne promjene. Ponosni smo da je Hrvatska je jedna od zemalja u kojoj su rodiljni i roditeljski dopust duži od minimuma koji propisuje Direktiva te će morati u manjoj mjeri usklađivati svoje zakone i propise. Ipak, nadamo se da će Hrvatska prepoznati ovu temu kao važnu i poduzeti konkretne mjere na područjima gdje postoji prostor za rast budući da se na široj, europskoj razini vidi spremnost za poticanje ravnopravnosti majki i očeva u brizi za djecu, kao i spremnost za poticanje ravnoteže između posla i obitelji.