Udruga roditelja "Korak po korak" u partnerstvu s Dječjim vrtićem Sv. Pavla Apostola u Splitu održala je Predškolski CAP seminar 19. i 20. siječnja 2018. Na seminaru je sudjelovalo ukupno 77 polaznika: djelatnici dječjih vrtića iz Splita i okolice, Ivanić Grada i područja Krapinsko-zagorske županije. Seminare su vodile trenerice Dalma Luketin  i Asja Podrug. 

Zahvaljujemo svim polaznicima na sudjelovanju i marljivom radu, te želimo uspjeh u budućem provođenju CAP programa.

Udruga roditelja "Korak po korak" u partnerstvu s Dječjim vrtićem Medo Brundo u Zagrebu održala je 2 Predškolska CAP seminara (26. i 27. siječnja te 23. i 24. veljače 2018.). Na seminarima je sudjelovalo ukupno 77 polaznika: djelatnici dječjih vrtića iz Zagreba i okolice, Ivanić Grada i područja Krapinsko-zagorske županije. Seminare su vodile trenerice Ksenija Benaković i Tina Budić. 

Zahvaljujemo svim polaznicima na sudjelovanju i marljivom radu, te želimo uspjeh u budućem provođenju CAP programa.

Udruga roditelja "Korak po korak" u partnerstvu s Dječjim vrtićem Medo Brundo u Zagrebu održala je 2 Predškolska CAP seminara (27. i 28. siječnja te 17. i 18. veljače 2017.). Na seminarima je sudjelovalo ukupno 90 polaznika: djelatnici dječjih vrtića iz Zagreba, Koprivnice, Velike Mlake, Ivanić Grada i područja Krapinsko-zagorske županije. Seminare su vodile trenerice Ksenija Benaković i Tina Budić. 

Zahvaljujemo svim polaznicima na sudjelovanju i marljivom radu, te želimo uspjeh u budućem provođenju CAP programa.

Udruga roditelja "Korak po korak" u partnerstvu s Dječjim vrtićem Medo Brundo u Zagrebu održala je 2 Predškolska CAP seminara (19. i 20. veljače te 8. i 9. travnja 2016.). Na seminarima je sudjelovalo ukupno 77 polaznika: djelatnici dječjih vrtića iz Zagreba, Velike Gorice i Krapinsko-zagorske županije. Seminare su vodile trenerice Ksenija Benaković i Tina Budić. 

Zahvaljujemo svim polaznicima na sudjelovanju i marljivom radu, te želimo uspjeh u budućem provođenju CAP programa.

  

Početkom godine, 27. i 28. siječnja te 17. i 18. veljače, održana su dva seminara za provedbu Predškolskog CAP programa u dječjem vrtiću „Medo Brundo“ u Zagrebu. Seminare su vodile trenerice Ksenija Ranogajec Benaković i Tina Budić.

Na seminaru je sudjelovalo stotinjak polaznica, djelatnica dječjih vrtića s područja Koprivničko- križevačke, Krapinsko- zagorske, Varaždinske i Zagrebačke županije te Grada Zagreba. Polaznice su korisnost seminara procijenile visokim ocjenama, jednako kao i njegovu sadržajnu i organizacijsku komponentu te iskazale visoku motiviranost za provedbu Predškolskog CAP programa u svojim vrtićima.

 

Iskoristiti ćemo ovu priliku i kako bi se zahvalili domaćinu seminara, dječjem vrtiću „Medo Brundo“ iz Zagreba, na ustupanju prostora za provedbu seminara. 

 

Udruga roditelja „Korak po korak“ organizirala je 30. i 31.01.2015. godine u Dječjem vrtiću Svetog Pavla Apostola u Splitu seminar za stručne suradnike i odgojitelje vrtića Splitsko-dalmatinske županije. Cilj seminara je bio osposobiti djelatnike za primjenu predškolskog CAP programa prevencije zlostavljanja djece. Na seminaru je sudjelovalo 25 stručnjaka, a vodile su ga psihologinja Dalma Luketin i defektologinja Asja Podrug.

 

 Udruga roditelja "Korak po korak" u partnerstvu s Dječjim domom Zagreb održala je 6. i 7. veljače 2015. u prostoru Dječjeg doma Zagreb, Nazorova 49 seminar za edukaciju CAP pomagača u programu Predškolski CAP. Na seminaru je sudjelovalo ukupno 24 polaznika: djelatnici dječjih vrtića iz Sisačko-moslavačke županije, Zagreba i Velike Gorice, te stručnjaci iz Dječjeg doma Zagreb i Saveza gluhih i nagluhih Grada Zagreba. Seminar su vodile trenerice Ksenija Benaković i Tina Budić. 

Udruga roditelja „Korak po korak“ organizirala je 21. i 22.03.2014. godine seminar za stručne suradnike i odgojiteljice vrtića Vukovarsko-srijemske županije. Cilj seminara je bio osposobiti djelatnike za primjenu predškolskog CAP programa prevencije zlostavljanja djece. Na seminaru je sudjelovalo 35 stručnjaka a vodile su ga psihologinje Dejana Varnica i Tina Budić.

Zahvaljujemo svim polaznicima na sudjelovanju i marljivom radu, te želimo uspjeh u budućem provođenju CAP programa.