S ciljem praćenja i brige o kvaliteti provedbe programa kao dio djelatnosti Udruge uvedena je CAP mreža. Uključuje hijerarhijsku i organizacijsku strukturu i sljedeće dionike CAP mreže: Savjet CAP-a; Ured Udruge roditelja "Korak po korak"; CAP koordinatorice za pojedine županije/gradove; Voditelje/ice CAP tima i tim CAP pomagača

CAP pomagači su oni članovi mreže koji aktivno i kontinuirano iz godine u godinu, provode program prema smjernicama ICAP-a i u suradnji s Udrugom roditelja "Korak po korak" – ICAP-ovog Regionalnog trening centra za Hrvatsku.

CAP pomagači su osobe koje su:

1. prošle propisanu edukaciju i stekle certifikat za primjenu neke od varijanti CAP programa

2. potpisale Izjavu o suradnji na provedbi CAP programa kojom su potvrdile razumijevanje i prihvaćanje sljedećih činjenica:

  • da su autorska prava CAP programa i pratećih materijala zaštićena i u vlasništvu ICAP-a.
  • da je za primjenu programa u Hrvatskoj licencirana Udruga roditelja 'Korak po korak' koja je ICAP-ov Regionalni trening centar za Hrvatsku
  • da će poštivati povjerljivost svih informacija koju doznaju o djeci i obiteljima i davati ih jedino odgovornim osobama radi poduzimanja zakonom predviđenih mjera
  • da će im ICAP i Udruga roditelja "Korak po korak" uskratiti pravo korištenja imena 'CAP' i biti oslobođeni svake odgovornosti u slučaju da u primjeni ne slijede CAP kurikulum i njegove smjernice predstavljene tijekom edukacije
  • da će za bilo kakvu promjenu CAP kurikuluma tražit dozvolu Udruge roditelja "Korak po korak"
  • da će CAP program provoditi jedino unutar područja svoje nadležnosti i pod pokroviteljstvom Udruge roditelja 'Korak po korak' na način predstavljen tijekom seminara za CAP pomagače

3. surađuju sa CAP koordinatorom i ostalim članovima CAP tima na svome području u planiranju, provedbi, evaluaciji i promidžbi programa, te superviziji i stručnom usavršavanju koje organizira Udruga roditelja "Korak po korak".

CAP voditelji timova u suradnji s CAP koordinatorom organiziraju rad CAP pomagača u svojoj ustanovi, od planiranja, provedbe i evaluacije i izvještaja o provedbi programa kao i promociji CAP programa u svojoj ustanovi i zajednici.

CAP koordinatori u suradnji s Udrugom koordiniraju radom CAP tima koji djeluje na određenom području (županija ili grad), od planiranja, provedbe i evaluacije aktivnosti programa do izvještavanja o realizaciji. Rade na promidžbi programa u javnosti i pred stručnim i tijelima vlasti. Osobito brinu o tome da se program izvodi na način koji je propisan od strane ICAP-a jer jedino to jamči da će CAP-ove osnažujuće poruke biti učinkovito prenesene djeci i odraslima.

Savjet CAP programa - sastoji se od 9 istaknutih CAP koordinatorica. Sastaju se najmanje jednom godišnje u svrhu praćenja, podrške i razvijanja CAP programa te praćenja troškova provedbe CAP programa, a s ciljem njegove održivosti i razvoja.