Evaluacije programa u Hrvatskoj:

2000. V. Vlahović-Štetić, V. Vizek Vidović (Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Zagreb): Evaluacija  projekta "Prevencija zlostavljanja djece kroz školski sustav i lokalnu  zajednicu – CAP"

2009. – G. Hitrec: Sažeti izvještaj o pilot provedbi TeenCAP programa

2009. – M. Maljković, G. Hitrec: Izvještaj o evaluaciji učinaka/ posljedica CAP programa prevencije zlostavljanja djece

 

Navodimo neke od evaluacijskih studija u svijetu (više vidjeti na www.internationalcap.org):

 

1987. – Binder i McNeil: Istraživanje je pokazalo da djeca (5-12 godina) postižu bolje rezultate u poznavanju prevencijskih strategija nakon sudjelovanja u radionici Osnovnog CAP-a. Roditelji su ispunjavali upitnik o anksioznosti djece prije i nakon programa i zaključak je da CAP nije proizveo nikakv strah ili negativne učinke, što je bila bojazan dijela roditelja i učitelja.

2001. – Hebert, Lavoie, Piche, Poitras (University of Quebec, Montreal): Nađeno je da 95% djece i roditelja vidi koristi od pohađanja radionice Osnovnog CAP-a. Dvije trećine roditelja izvijestilo je da su njihova djeca nakon radionice potakla kod kuće razgovor o sadržaju programa i prevencijskim konceptima. Praćenje nakon 2 mjeseca pokazalo je da su se stečena znanja zadržala.

2004. –VanAlst (Center for Children and Families, Rutgers University): Studija je uključila učenike iz škola u New Jersey-u. Nađeno je da mladi koji su prošli CAP program imaju statistički značajno višu razinu samopouzdanja i veće znanje o tome kako se nositi sa situacijama koje uključuju nasilne vršnjake, zlostavljanje i napade, nego oni koji nisu prošli program. Osim toga bolje su se postavljali u opasnim situacijama i bili spremniji prijaviti zlostavljanje.