U Rovinju je 10. prosinca 2010. održan Sajam nenasilja, stručni skup na kojem su predstavljeni programi i projekti prevencije nasilja. Skup su organizirali Obiteljski centar Istarske županije, Društvo psihologa Istre i Županijsko stručno vijeće stručnih suradnika psihologa osnovnih i srednjih škola Istarske županije, obilježavajući njime Međunarodni dan ljudskih prava i Mjesec borbe protiv ovisnosti. Sudionici su bili brojni ravnatelji i stručni suradnici osnovnih i srednjih škola Istarske županije, djelatnici domova za djecu, predstavnici centara za socijalnu skrb i drugi stručnjaci. Plenarno izlaganje o nasilju nad djecom i među djecom održala je savjetnica pravobraniteljice za djecu Danijela Žagar.
Predstavljeni su UNICEF-ov program "Stop nasilju među i nad djecom", CAP program, aktivnosti Doma za dnevni boravak djece "Tić" u Rijeci, projekt Društva psihologa Istre "Medijska pismenost u prevenciji poremećaja u ponašanju djece i mladih", aktivnosti i program Centra za kulturu mira i nenasilja Udruge Mali korak, kao i projekti škola i Obiteljskog centra Istarske županije.