U Mjesecu borbe protiv ovisnosti organizirane su brojne aktivnosti u okviru Programa plus namijenjenog zdravlju djece i mladih grada Poreča. Naša članica i voditeljica CAP programa prevencije zlostavljanja djece Gorana Hitrec održala je 3 predavanja. U predavanju za učitelje Osnovne škole Vuk i sedam kozlića ili kako poučavati djecu o sigurnosti ukazala je na dva pristupa prevenciji zlostavljanja djece: zastrašivanje i osnaživanje.

Za učenike Srednje škole Poreč održala je predavanje Tinejdžeri – nesavršene žrtve stavljajući poseban naglasak na različite oblike spolnog zlostavljanja i kako ih prevenirati.  Informirala je učenike i o  upravo pokrenutoj kampanji Vijeća Europe „Zaustavimo spolno nasilje prema djeci – JEDNO OD PET“. U predavanju za građanstvo Kako graditi otpornost djece ukazala je na karakteristike „otpornih“ ljudi i na neke postupke u odgoju djece koji s većom vjerojatnošću dovode do razvoja takvih karakteristika.