Kroz godine suradnje sa brojnim stručnjakinjama, stručnjacima, ustanovama u području odgoja i obrazovanja u zajedničkoj provedbi CAP programa, skupili smo i lijepe priče o tome što CAP znači u životu jednog vrtića, škole, centra... Te priče smo htjeli podijeli s vama, nadamo se da će ohrabriti one koji su u provedbi CAP-a, a potaknuti one koji razmišljaju da se pridruže ovoj mreži.

 "Želimo nastaviti provedbu CAP-programa u našem Centru, jer ga držimo izuzetno korisnim i prijeko potrebnim za sigurniji i kvalitetniji život naših korisnika. To svakako potkrepljuju odlične reakcije djece obuhvaćene radionicama kao i zainteresiranost roditelja te djelatnika koji su prisustvovali predavanjima".

Centar za odgoj i obrazovanje "Vinko Bek", Zagreb

"CAP program progovara djeci na razvojno primjeren, razumljiv i pristupačan način i o osjetljivom području seksualnog zlostavljanja kojemu je inače teško pristupiti...kroz individualne razgovore s učenicima nakon radionice utvrđujemo probleme s kojima se susreću u razredu, školi ili izvan škole te imamo priliku pravovremeno djelovati u cilju pružanja pomoći djetetu koje doživljava neki oblik nasilja." 

OŠ Eugena Kumičića, Velika Gorica

"Razni oblici zlostavljanja djece jedan su od velikih problema suvremenih društava pa tako i našeg. Prepoznajući taj problem i potrebu da se sa sprječavanjem zlostavljanja započne što ranije, DV "Kaštela" je počeo surađivati s udrugom roditelja "Korak po korak" u realizaciji CAP programa za predškolski odgoj.  U veljači 2010. započeli smo s primjenom ovog programa u odgojnim skupinama sa djecom predškolcima. Programom su obuhvaćeni svi predškolci, njih 300 koliko ih svake godine polazi vrtić, kao i njihovi roditelji i odgajatelji. Reakcije djece, roditelja i odgajatelja su vrlo pozitivne, što se može vidjeti iz njihovih povratnih informacija u pisanom obliku, ili u crtežima i izjavama djece nakon radionica". 

DV "Kaštela", Kaštela

"CAP program se u provedbi pokazao izuzetno kvalitetnim programom primarne prevencije zlostavljanja djece i samim time je prepoznat od strane djelatnika škole, roditelja, a osobito samih učenika, kao neophodan dio osnovnog odgoja i obrazovanja...povratne informacije dobivene evaluacijskim listićima, ali i kroz prepričavanje osobnih doživljaja (osobito učenika) daju nam potvrdu da smo odabrali dobar i koristan program te nas potiču da ga nastavimo provoditi i dalje. Udruga roditelja "Korak po korak" nam se dokazala kao profesionalna i pouzdana organizacija čiji djelatnici svojom pristupačnošću, dinamičnošću i stručnošću kroz edukacije obogaćuju naše osobno i profesionalno iskustvo". 

OŠ Mate Lovraka, Petrinja

"Smatramo da je navedeni program zbog dosadašnjih rezultata, stručnog pristupa, verificiranosti od strane relevantnih institucija, dragocjen u pomoći djeci i mladima u smislu podizanja kvalitete psihofizičkog razvoja. Mišljenja smo da bi programi prevencije nasilja trebali biti sastavni dio kurikuluma građanskog odgoja u sklopu redovne nastave". 

Grad Pula-Pola, Upravni odjel za društvene djelatnosti

"Tijekom proteklih osam godina udruga roditelja "Korak po korak" provodila je CAP program u svim velikogoričkim osnovnim školama. U CAP programu sudjelovalo je oko 700 zaposlenih u osnovnim i srednjim školama, oko 2500 roditelja i više od 3700 učenika. Evaluacija programa je pokazala izuzetno visoko razinu zadovoljstva stečenim znanjima i vještinama među polaznicima. Povratne informacije iz škola ističu visoku razinu kvalitete provedenog programa... Vjerujemo da je CAP program izuzetno koristan i potreban ta da bi bilo od osobite važnosti kada bi se širio i razvijao kao sastavni dio školskih kurikuluma".

Grad Velika Gorica, Upravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i šport

"...CAP program je izuzetno koristan program jer mu je cilj sustavna prevencija zlostavljanja djece i informiranja kako roditelja tako i cjelokupne javnosti o problemu koji se sve češće pojavljuje među mlađim naraštajima...".

Grad Gospić, Gradski upravni odjel  za samoupravu i upravu