Osnovni CAP je program prevencije zlostavljanja djece namijenjen djeci mlađe školske dobi.

Cilj je smanjiti ranjivost djece i njihovu izloženost različitim oblicima zlostavljanja kroz:

  • pružanje kvalitetnih informacija;
  • poučavanje učinkovitim prevencijskim strategijama;
  • osnaživanje njima važnih odraslih, roditelja i zaposlenika osnovnih škola, da im pruže kvalitetniju podršku.

Radionice za djecu u pravilu se provode za sve razredne odjele 2. razreda u pojedinoj školi. Radionica traje oko 1 sat, a provode je 3 posebno educirane osobe – CAP pomagači/ce.

 

31. kolovoza i 1. rujna 2016. u prostoru škole Davorina Trstenjaka u Zagrebu održan je seminar za provedbu Osnovnog CAP programa. Na seminaru je sudjelovalo ukupno 35 polaznica, djelatnica osnovnih škola iz Zagrebačke, Karlovačke i Koprivničko-križevačke županije te Grada Zagreba. Sudionice su visokim ocjenama procijenile korisnost seminara te iskazale visoku motiviranost za provedbu CAP programa u svojim školama. Ovom prilikom zahvaljujemo domaćinima seminara – OŠ Davorina Trstenjaka, Zagreb na ustupanju prostora za provedbu seminara. Seminar su vodile trenerice Sanja Brajković i Marina Trbus.

CAP (čit. kap; akronim od Child Assault Prevention) program je primarne prevencije zlostavljanja koji osnažuje djecu u sprječavanju napada od strane vršnjaka, napada nepoznate osobe (otmica) i napada od strane poznate odrasle osobe.

CAP nastoji integrirati najbolje izvore pomoći u zajednici kako bi se smanjila ranjivost djece i mladih na verbalno, fizičko i seksualno zlostavljanje.
CAP program evaluiran je i dokazano učinkovit program primarne prevencije nasilja nad i među djecom, a CAP-ove prevencijske strategije polaze od dječjih sposobnosti, a ne od ograničavanja dječjih aktivnosti i očekivanja da roditelji mogu u svakom trenutku biti pokraj svoje djece i nadgledati ih. Još važnije, CAP osnažuje djecu povećanjem svjesnosti o tome da imaju osnovna ljudska prava i poučava ih prevencijskim strategijama koje im pomažu zadržati ta prava.


Komplementaran je kurikulumu Zdravstvenog odgoja, u dva modula: Prevencija nasilničkog ponašanja (poglavito u predavanju za 4. razred – Životne vještine) i Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje (predavanje za 3. razred – Tjelesni dodir, odgovornost i poštovanje prema vlastitom tijelu te 8. razred – Vršnjački pritisak). Također u izradi nekih od aktivnosti provedbe kurikuluma Zdravstvenog odgoja korišteni su materijali Udruge roditelja „Korak po korak“.


Udruga roditelja "Korak po korak" u partnerstvu s Dječjim domom Zagreb održala je 27. i 28. ožujka 2015. u prostoru Dječjeg doma Zagreb, Nazorova 49, seminar za edukaciju CAP pomagača u programu Osnovni CAP. Na seminaru su sudjelovala ukupno 32 polaznika: djelatnici osnovnih škola iz Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije, stručnjaci iz Dječjeg doma Zagreb (A.G.Matoš, Laduč, Nazorova) te Saveza gluhih i nagluhih Grada Zagreba. Seminar su vodile trenerice Tamara Dubrović i Ida Poljan. 

 

U osnovnoj školi dr. Franje Tuđmana u Ličkom Osiku 20. i 21. veljače 2015. održan je seminar za edukaciju CAP pomagača u organizaciji Udruge roditelja "Korak po korak". U Ličko- senjskoj županiji CAP program je prisutan već deset godina kada su se educirale prve CAP pomagačice Vesna Orešković i Lidija Bregant Jelić, koje provode program u svojim školama i diljem županije. Na seminaru je uspješno educiran 21 djelatnik iz osnovnih škola dr. Jure Turića (Gospić), dr. Franje Tuđmana (Lički Osik), dr. Ante Starčevića (Pazarište Klanac), Anž Frankopan (Kosinj), Lovinac te Društva Naša djeca grada Gospića. Seminar su vodile trenerice Dijana Toljanić i Vesna Orešković. 

Udruga roditelja „Korak po korak“ organizirala je seminar osnovnog CAP programa za profesore i stručne suradnike osnovnih škola u Rijeci 21. i 22.3.2014. Cilj seminara je bio osposobiti djelatnike za primjenu osnovnog CAP programa prevencije zlostavljanja djece. Na seminaru je sudjelovalo 35 stručnjaka a vodile su ga socijalne pedagoginje Vesna Žilić i Dijana Toljanić.

U Osijeku, u Hotelu Silver, 13. svibnja, 2013. godine, Udruga roditelja "Korak po korak", Zagreb, u suradnji s Udrugama CESI, Zagreb, Oaza, Beli Manastir i PRONI, Osijek održala je Konferenciju pod nazivom "Sustavan pristup prevenciji nasilja nad djecom". O samoj Konferenciji možete više vidjeti ovdje .

Kroz izlaganja stručnjaka, predstavnika organizacija civilnog društva i maladih, doneseni su sljedeći Zaključci i preporuke:

- Prevencija nasilja nad djecom i mladima trebala bi biti prepoznata kao prioritetno područje preventivnog djelovanja od strane regionalne i lokalne uprave. Odgovornost je tijela lokalne vlasti izrada strategija za djecu i mlade s postavljenim mjerama za provedbu i aktivnosti s ciljem smanjenja ranjivosti i izloženost nasilju djece i mladih na području Grada Osijeka i okolice.

- Tijela državne vlasti su usvojila određene politike i strategije, međutim upitno je u kolikoj mjeri se navedene strategije provode. Na razini jedinca regionalne i lokalne uprave situacija s provođenjem planova i mjera za interese i prava djece nije ništa bolja. Manjkav je nadzor nad provođenjem mjera donesenih u okviru različitih strategija i programa. Stoga je potrebno poboljšati sustav praćenja provođenja javnih politika i strategija, te provoditi vanjsku evaluaciju i učiniti izvještaje dostupne javnosti.

- U kreiranju učinkovitih preventivnih programa u lokalnoj zajednici važno je da budu znanstveno utemeljeni, te da im prethodi analiza potreba, utvrđivanje rizičnih i zaštitnih faktora kojima se pristupa polazeći od najboljeg interesa djeteta te da programske aktivnosti budu povezane s teorijom.  U tu svrhu neophodno je povezivanje dionika iz lokalne zajednice s akademskom zajednicom i stručnjacima/kinjama koje kako bi programi bili kvalitetno postavljeni, implementirani i evaluirani. kriterij za provođenje programa treba biti njihova učinkovitost.

- Prevencija nasilja nad djecom uključuje i stvaranje sustava i pružanje kontinuirane podrške roditeljima u odgoju djece. Neophodno je zapošljavanje većeg broja stručnjaka i stručnjakinja na lokalnoj razini, te osiguravanje kontinuirane edukacije i supervizije. Važna je unaprijediti reakciju sustava i međuresorsku suradnju kada se radi o težim djelima nasilnog ponašanja kao bi se situacija razriješila u najboljem interesu djeteta.

- U zajednici postoje različiti resursi i preventivne programe provode udruge, institucije, škole. Potrebna je bolja koordinacija i zajedničko djelovanje svih dionika kako bi se izbjeglo preklapanje aktivnosti i osiguralo sinergijsko djelovanje. Isto tako, važno je informiranje građana i građanki te svih dionika u zajednici o postojećim programima i uslugama.

- Od posebnog značaja je koristiti kreativne potencijale djece i mladih u kreiranju i provođenju programa, a ne samo uključivati ih u već osmišljene aktivnosti.

U petak 29.11. i subotu 30.11.2013. godine u OŠ dr. Ante Starčevića u Zagrebu održan je seminar za primjenu Osnovnog CAP programa. Predavačice na seminaru bile su trenerice za CAP program, Elvira Nimac i Sanja Brajković, psihologinje s višegodišnjim iskustvom u provedbi CAP programa. Na seminaru je sudjelovalo 37 djelatnika osnovnih škola s područja Grada Zagreba, Zagrebačke, Brodsko-posavske i Zadarske županije.

Sudionici su ocijenili edukaciju visokim ocjenama te pokazali veliki interes i želju da ovaj program prevencije nasilja nad i među djecom provode u svojim školama. Ovim putem, Udruga roditelja "Korak po korak" i trenerice zahvaljuju svim sudionicima na velikom interesu, odličnoj suradnji i pozitivnoj atmosferi tijekom edukacije. Također, zahvaljujemo Osnovnoj školi dr. Ante Starčevića iz Zagreba na pomoći u organizaciji i provedbi seminara.