Seminar za primjenu Osnovnog CAP programa održan je u Centru Goljak u Zagrebu od 5. do 6.11.2010.g. za stručne suradnike centara za odgoj i obrazovanje djece s tjelesnim oštećenjima. Na seminaru  je sudjelovala 21 osoba - stručni suradnici iz COO Slava Raškaj, Zagreb; COO Slava Raškaj, Split; COO Vinko Bek, Poliklinike Suvag i COO Goljak. Polazeći od CAP-ovog pristupa prevenciji zlostavljanja djece, svaki formirani tim će, ovisno o specifičnim tjelesnim oštećenjima svojih učenika (oštećenjima vida, sluha i motorike), prilagoditi program primjeni u svojim ustanovama.

Predavačice na seminaru bile su trenerice za CAP program: Vesna Žilić, soc. pedagoginja, i Tanja Tuhtan Maras, psihologinja. Seminar je održan uz financijsku potporu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.