Indeks Članka

U petak 15.4. i subotu 16.4.2011. održan je seminar za primjenu Osnovnog CAP programa u Osnovnoj školi dr. Ante Starčevića u Zagrebu. Seminaru su prisustvovale 34 osobe, djelatnici osnovnih škola iz Grada Zagreba, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Međimurske županije. Predavačice na seminaru bile su trenerice za CAP program, Elvira Nimac i Sanja Brajković, psihologinje. Sudionici su pokazali veliki interes i želju da ovaj program prevencije zlostavljanja djece provode u svojim školama.