CAP (čit. kap; akronim od Child Assault Prevention) program je primarne prevencije zlostavljanja koji osnažuje djecu u sprječavanju napada od strane vršnjaka, napada nepoznate osobe (otmica) i napada od strane poznate odrasle osobe.

CAP nastoji integrirati najbolje izvore pomoći u zajednici kako bi se smanjila ranjivost djece i mladih na verbalno, fizičko i seksualno zlostavljanje.
CAP program evaluiran je i dokazano učinkovit program primarne prevencije nasilja nad i među djecom, a CAP-ove prevencijske strategije polaze od dječjih sposobnosti, a ne od ograničavanja dječjih aktivnosti i očekivanja da roditelji mogu u svakom trenutku biti pokraj svoje djece i nadgledati ih. Još važnije, CAP osnažuje djecu povećanjem svjesnosti o tome da imaju osnovna ljudska prava i poučava ih prevencijskim strategijama koje im pomažu zadržati ta prava.


Komplementaran je kurikulumu Zdravstvenog odgoja, u dva modula: Prevencija nasilničkog ponašanja (poglavito u predavanju za 4. razred – Životne vještine) i Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje (predavanje za 3. razred – Tjelesni dodir, odgovornost i poštovanje prema vlastitom tijelu te 8. razred – Vršnjački pritisak). Također u izradi nekih od aktivnosti provedbe kurikuluma Zdravstvenog odgoja korišteni su materijali Udruge roditelja „Korak po korak“.