U tjednu od 14. do 21. studenoga, mnogo je datuma koji se odnose na prava djece, a posebno na teme nenasilja i tolerancije. Iz tog razloga, Udruga roditelja „Korak po korak“ svojim aktivnostima doprinositi će podizanju svijesti i interesa za eliminaciju svih oblika nasilja nad i među djecom Kampanjom pod nazivom: Iskorijenimo nasilje! Provedimo riječi u djela!

Povodom te Kampanje, održati ćemo Forum mladih, gdje je osnovna ideja da odrasli saslušaju mlade i njihove prijedloge za rješavanje problema nasilja nad i među djecom i mladima. Forum mladih održati će se u Zagrebu, OŠ Stenjevec, 16. studenoga, s početkom u 18.00 sati. Više detalja možete naći ovdje. Dođite, saslušajte mlade, doprinesite raspravi!  

Također, tijekom narednog tjedna pratite nas putem društvenih mreža gdje ćemo objavljivati zanimljive sadržaje vezane uz teme nasilja nad i među djecom i mladima. Povod za Kampanju Iskorijenimo nasilje! Provedimo riječi u djela! su važni datumi na svjetskom i europskom planu: 18.11. Europski je dan prevencije seksualnog nasilja nad djecom, dok je 19.11. Svjetski dan prevencije nasilja nad djecom. Ideja za slogan Kampanje je potaknut Programom UN-a do 2030. koji se odnosi na održiv razvoj i predstavlja nastavak Milenijskih ciljeva te sadrži i mjeru da se do 2030. iskorijene svi oblici nasilja nad djecom. Aktualna Kampanja UN-a u sklopu spomenutog Programa: High Time to End Violence 2030 je upravo i nastala kako bi doprinijela razvoju svijesti o važnosti iskorjenjivanja svih oblika nasilja nad djecom, ukazujući na štetne posljedice koje ono ima na rast i razvoj djeteta. Više možete vidjeti ovdje.

Women's World Summit Foundation potaknuo je globalnu inicijativu da je svake godine 19.11. diljem svijeta obilježi kao Svjetski dan prevencije nasilja čime se nastoji skrenuti pozornost na problem nasilja nad djecom koje uključuje psihičko i tjelesno kažnjavanje i zlostavljanje, zanemarivanje te seksualno nasilje nad i među djecom. Važno je ukazati i na oblike nasilja djece kao što je ekonomsko nasilje (ilegalni rad ili prosjačenje), trgovina djecom, razne štetne prakse kao što je prisilan brak ili genitalna mutilacija ili pak međuvršnjačko nasilje te nasilje putem Interneta koje također može biti razorno za dijete. Velik broj djece izbjeglica koje pristižu u Europu, često nemaju osiguran minimum prava na sigurnost, a to je ne samo njihovo pravo, već i temeljna potreba.

Vijeće Europe 18.11. imenovalo je kao važan datum u području zaštite djece od seksualnog nasilja obzirom na tzv. Lanzarote Konvenciju (Konvencija o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja) koju je RH ratificirala 2011. godine te konkretizirala kroz Kazneni zakon.

Brojna istraživanja nedvosmisleno su ukazala da postoji poveznica između vršnjačkog nasilja i iskustva nasilja u obitelji.  Krajnje je vrijeme da prestanemo pričati o nasilju i da počnemo djelovati.

Krajnje je vrijeme da djeci kroz obrazovanje, zdravstveni i građanski odgoj, usađujemo vrijednosti tolerancije, nediskriminacije, miroljubivog rješavanja sukoba, ali i da odrasli budu više spremni učiti kako nenasilno odgajati tu istu djecu.

Krajnje je vrijeme da svi zajedno, a tu mislim na stručnjake, političare, javne ličnosti, da u svom radu promiču vrijednosti tolerancije i nenasilja. Djeca uče po modelu, a mi smo ti modeli. O nama ovisi hoćemo li stvarati generaciju nasilnika ili društva koje je otvoreno i tolerantno.

Doprinesite podizanju svijesti o edukaciji i promjeni stava koji tolerira nasilje djelovanjem u svom domu, vrtiću, zajednici provedbom CAP programa, radionica, tribina, diskusija, razgovora… i podijelite to s nama putem naše Facebook stranice.

Važni datumi u tjednu od 14.do 21. studenog:

16.11. MEĐUNARODNI DAN TOLERANIJCE;  

18. 11. EUROPSKI DAN PREVENCIJE SEKSUALNOG NASILJA NAD DJECOM;  

19.11. SVJETSKI DAN PREVENCIJE NASILJA NAD DJECOM;  

20.11. MEĐUNARODNI DAN PRAVA DJECE.