U petak 15.4. i subotu 16.4.2011. održan je seminar za primjenu Osnovnog CAP programa u Osnovnoj školi dr. Ante Starčevića u Zagrebu. Seminaru su prisustvovale 34 osobe, djelatnici osnovnih škola iz Grada Zagreba, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Međimurske županije. Predavačice na seminaru bile su trenerice za CAP program, Elvira Nimac i Sanja Brajković, psihologinje. Sudionici su pokazali veliki interes i želju da ovaj program prevencije zlostavljanja djece provode u svojim školama.


U petak 8.4. i subotu 9.4.2011. održan je seminar za primjenu Osnovnog CAP programa u Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića u Vrbovskom. Na seminaru je sudjelovalo 24 osoba, djelatnika osnovnih škola iz Primorsko-goranske županije. Predavačice na seminaru bile su trenerice za CAP program, Vesna Žilić, socijalna pedagoginja i Tanja Jakovac, pedagoginja. Sudionici su pokazali veliki interes i želju da ovaj program prevencije zlostavljanja djece provode u svojim matičnim školama.

 

 

U Mjesecu borbe protiv ovisnosti organizirane su brojne aktivnosti u okviru Programa plus namijenjenog zdravlju djece i mladih grada Poreča. Naša članica i voditeljica CAP programa prevencije zlostavljanja djece Gorana Hitrec održala je 3 predavanja. U predavanju za učitelje Osnovne škole Vuk i sedam kozlića ili kako poučavati djecu o sigurnosti ukazala je na dva pristupa prevenciji zlostavljanja djece: zastrašivanje i osnaživanje. Za učenike Srednje škole Poreč održala je predavanje Tinejdžeri – nesavršene žrtve stavljajući poseban naglasak na različite oblike spolnog zlostavljanja i kako ih prevenirati.  Informirala je učenike i o  upravo pokrenutoj kampanji Vijeća Europe „Zaustavimo spolno nasilje prema djeci – JEDNO OD PET“. U predavanju za građanstvo Kako graditi otpornost djece ukazala je na karakteristike „otpornih“ ljudi i na neke postupke u odgoju djece koji s većom vjerojatnošću dovode do razvoja takvih karakteristika.

U Rovinju je 10. prosinca 2010. održan Sajam nenasilja, stručni skup na kojem su predstavljeni programi i projekti prevencije nasilja. Skup su organizirali Obiteljski centar Istarske županije, Društvo psihologa Istre i Županijsko stručno vijeće stručnih suradnika psihologa osnovnih i srednjih škola Istarske županije, obilježavajući njime Međunarodni dan ljudskih prava i Mjesec borbe protiv ovisnosti. Sudionici su bili brojni ravnatelji i stručni suradnici osnovnih i srednjih škola Istarske županije, djelatnici domova za djecu, predstavnici centara za socijalnu skrb i drugi stručnjaci. Plenarno izlaganje o nasilju nad djecom i među djecom održala je savjetnica pravobraniteljice za djecu Danijela Žagar.
Predstavljeni su UNICEF-ov program "Stop nasilju među i nad djecom", CAP program, aktivnosti Doma za dnevni boravak djece "Tić" u Rijeci, projekt Društva psihologa Istre "Medijska pismenost u prevenciji poremećaja u ponašanju djece i mladih", aktivnosti i program Centra za kulturu mira i nenasilja Udruge Mali korak, kao i projekti škola i Obiteljskog centra Istarske županije.

Od 25. do 27. studenog 2010. godine u Osijeku je održan III. znanstveno - stručni skup "PSIHOSOCIJALNI ASPEKTI NASILJA U SUVREMENOM DRUŠTVU - IZAZOV OBITELJI, ŠKOLI I ZAJEDNICI". Skup su zajednički organizirali Studij psihologije Filozofskog fakulteta u Osijeku i Društvo psihologa Osijek. Na skupu je sudjelovalo preko 200 sudionika - psihologa, socijalnih radnika, pedagoga, socijalni pedagoga, odgojitelja i drugi stručnjaka i znanstvenika koji se bave ovim pitanjima. Pozvana predavanja održali su prof. dr. sc. Dean Ajduković, Krunoslav Borovec, doc. dr. sc. Gordana Buljan-Flander, prof. dr. sc. Igor Kardum, prof. dr. sc. Mirjana Krizmanić i prof. dr. sc. Vladimir Obradović. Na skupu je organiziran simpozij na temu "Nasilje u mladenačkim vezama", održana su tri okrugla stola i promocija 2 publikacije, a uz to je bilo i 47 pojedinačnih izlaganja. Naša suradnica i koordinatorica CAP tima u Velikoj Gorici, Marija Maljković predstavila je CAP program prevencije zlostavljanja djece, kao i rezultate istraživanja provedenog 2009. godine o učincima programa.

12. studenog  2010.g. u 12.00 sati u prostoru Tribina grada Zagreba, održano je predavanje "Kako osnažiti djecu da budu sigurna, jaka i slobodna - prevencija zlostavljanja djece primjenom CAP programa". Predavanje je organizirala Udruga roditelja „Korak po korak“ u suradnji s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba. Predavanje je održala Jeannette Collins, direktorica Međunarodnog centra za prevenciju napada (International Center for Assault Prevention – ICAP) iz SAD-a. Na prvih deset uspješnih godina provođenja CAP programa u Hrvatskoj podsjetila je voditeljica programa Gorana Hitrec.

 

Jeannette Collins, direktorica Međunarodnog centra za prevenciju napada (International Center for Assault Prevention – ICAP) iz SAD-a održala je 09.11.2010. g. u gradu Rijeci predavanje "Kako osnažiti djecu da budu sigurna, jaka i slobodna - prevencija zlostavljanja djece primjenom CAP programa".

Predavanje su organizirali Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke te Udruga roditelja "Korak po korak", provoditelji CAP programa primarne prevencije zlostavljanja djece u Hrvatskoj.

 

Seminar za primjenu Osnovnog CAP programa održan je u Centru Goljak u Zagrebu od 5. do 6.11.2010.g. za stručne suradnike centara za odgoj i obrazovanje djece s tjelesnim oštećenjima. Na seminaru  je sudjelovala 21 osoba - stručni suradnici iz COO Slava Raškaj, Zagreb; COO Slava Raškaj, Split; COO Vinko Bek, Poliklinike Suvag i COO Goljak. Polazeći od CAP-ovog pristupa prevenciji zlostavljanja djece, svaki formirani tim će, ovisno o specifičnim tjelesnim oštećenjima svojih učenika (oštećenjima vida, sluha i motorike), prilagoditi program primjeni u svojim ustanovama.

Predavačice na seminaru bile su trenerice za CAP program: Vesna Žilić, soc. pedagoginja, i Tanja Tuhtan Maras, psihologinja. Seminar je održan uz financijsku potporu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.