Ako vam dijete otkrije zlostavljanje:

 • Pokušajte zadržati smirenost.
 • Vjerujte onome što vam govori.
 • Dopustite da ispriča priču svojim riječima.
 • Ne izbjegavajte neugodne teme.
 • Ne stvarajte nikakve pretpostavke.

Nastojte:

 • Procijeniti djetetovu potrebu za sigurnošću.
 • Saznati što dijete od vas želi.
 • Potvrdite djetetove osjećaje.
 • Jasno recite djetetu da ono nije krivo za ono što se dogodilo.
 • Objasnite djetetu da ima pravo biti sigurno.
 • Informirajte dijete o koracima koje ćete poduzeti.

Važni telefoni na kojima možete zatražiti informacije i pomoć

 • Hrabri telefon: 0800-0800
 • Poliklinika za zaštitu djece i mladih, Zagreb: 01/34-57-518
 • MODUS – savjetovalište za djecu, mlade i obitelj, Zagreb: 01/46-21-554
 • TESA – telefon za psihološku pomoć: 01/48-28-888