Provedba aktivnosti projekta „Mama je mama“ započela je krajem 2005. godine kada je uspostavljena suradnja s Materinskim odjelom Dječjeg doma Zagreb, kao i Caritasovim domom Savica te su pokrenute i prve aktivnosti. Aktivnosti je pokrenula socijalna radnica Aleksandra Čolić, koja je od 2005. do 2008. godine i voditeljica projekta.
Krajem 2005. godine pokrenuta je telefonska linija za pružanje pomoći maloljetnim trudnicama, majkama i svima koji se susretnu s problemom maloljetničke trudnoće. Linija pod nazivom „Mali telefon“ prva je telefonska linija u Hrvatskoj namijenjena pomoći maloljetnim trudnicama i majkama. U prvo vrijeme linija je otvorena tri puta tjedno, no kasnije započinje s radom svakim radnim danom od 12-14 sati.

 

Tijekom 2006. i 2007. godine nastavljeno je s provođenjem aktivnosti u Materinskom odjelu Dječjeg doma Zagreb i Caritasovom domu Savica, gdje se provodi savjetovanje i informiranje maloljetnih trudnica i majki. Također održavaju se i grupe podrške te male edukativne grupe kroz koje se nastoji unaprijediti znanja o zaštiti od spolno prenosivih bolesti i budućih neželjenih trudnoća, odgovornom roditeljstvu, njezi i odgoju djeteta. Sve aktivnosti provodi tim stručnjaka, psiholozi, socijalni radnici i liječnici ginekolozi.

U tom razdoblju izrađena je i izdana brošura samopomoći namijenjena maloljetnim trudnicama i majkama u kojoj stručnjaci iz područja medicine, psihologije i socijalne skrbi pružaju korisne savjete i informacije o svim relevantnim pitanjima vezanim uz prepoznavanje znakova trudnoće, tijek trudnoće, odnose sa roditeljima i partnerom, te mogućnostima ostvarivanja prava s područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite.

Aktivnosti se provode na području Grada Zagreba, no telefonski pozivi zaprimaju se i iz drugih regija Hrvatske.

Tijekom 2007. godine uspostavljena je suradnja s udrugama Klub trudnica i roditelja Split, Duga iz Zadra te udrugom Aktiva iz Zagreba te su aktivnosti projekta proširene i na područje Splitsko-dalmatinske i Zadarske županije. Osim aktivnosti podrške, pokrenute su i aktivnosti usmjerene na prevenciju rizičnog spolnog ponašanja mladih.
Aktivnosti na području Splitsko-dalmatinske i Zadarske županije nastavljaju se provoditi kao trogodišnji program pod nazivom „Zajedno za bolje“ financiran od strane Ministarstva  znanosti, obrazovanja i športa.

Tijekom 2008. godine zbog adaptacije prostora zatvoren je Materinski odjel Dječjeg doma u Nazorovoj, te je smještaj maloljetnih trudnica i majki s djecom moguć je jedino u Caritasovoj kući na Savici Šanci u Zagrebu. Također, dodatne poteškoće javile su se zbog vrlo ograničenih financijskih sredstava za provođenje projekta. U ovom razdoblju, provedba aktivnosti je otežana, a neke su aktivnosti poput grupa podrške i malih edukativnih grupa prestale s provođenjem.

U razdoblju od 2005-2008 godine projekt je financiran od strane Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba, Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport, te donacijama od strane poslovnog sektora (RBA, Tau-online, Zagrebački holding i dr.).