Tijekom 2009. godine u suradnji s Uredom UNICEF-a u Hrvatskoj održana su tri Okrugla stola za stručnjake pod nazivom "Maloljetničke trudnoće i majčinstvo - otvorimo oči!"
Prvi Okrugli stol organiziran je u suradnji s u suradnji s Obiteljskim centrom Koprivničko-križevačke županije, 05.10.2009. u Domu mladih u Koprivnici. Sudjelovalo je 39 predstavnika osnovnih i srednjih škola, centara za socijalnu skrb, patronažne službe, školske medicine, primarne ginekološke zaštite, nevladinih udruga te predstavnici Koprivničko-križevačke županije.

 

Drugi Okrugli stol održan je u suradnji s Udrugom roditelja djece i mladeži Ogulin, 05.10.2009. u Gradskoj vijećnici u Ogulinu, na kojem je sudjelovalo 50 osoba.      

Treći Okrugli stol održan je 3.11.2009. u Kulturno-informativnom centru Zagreb i na njemu je sudjelovalo 80 predstavnika osnovnih i srednjih škola, centara za socijalnu skrb, patronažne službe, školske medicine, primarne ginekološke zaštite, nevladinih udruga, predstavnici Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom te Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba.

Na Okruglim stolovima održana su 4 predavanja te je prikazan dokumentarni film o maloljetničkim trudnoćama.

U prvom predavanju naglasak je stavljen na rizično spolno ponašanje mladih i  psihosocijalni aspekt maloljetničkih trudnoća i majčinstva, u kojem je prezentaciju održala Silvija Stanić, dipl. psihologinja i voditeljica projekta „Mama je mama“. Također, prisutne je upoznala s inicijalnom idejom, nastankom i provođenjem projekta „Mama je mama“, kao i o raznim aktivnostima pokrenutim s ciljem prevencije rizičnog ponašanja mladih i pružanja pomoći maloljetnim trudnicama, majkama i njihovim obiteljima.

Mr.sc. dr. Nives Šikanić Dugić, ginekologinja iz Centra za reproduktivno zdravlje Klinike za dječje bolesti Zagreb govorila je o medicinskim aspektima maloljetničkih trudnoća i majčinstva, rizičnoj seksualnoj aktivnosti mladih te o potrebi za uvođenjem spolnog odgoja u škole koja će na znanstveno utemeljen i razvojno primjeren način mladima dati informacije o odgovornom spolnom ponašanju, prevenciji spolno prenosivih bolesti i maloljetničkih trudnoća.

Dipl. socijalna radnica Vesna Šugar, voditeljica Materinskog odjela u Dječjem domu Zagreb upoznala je prisutne s velikim iskustvom stečenim u radu s maloljetnim trudnicama i majkama, sa socijalnim rizicima, pravnim aspektima pomoći, kao i zakonskim regulativama kojima se podliježe pri radu s ovako osjetljivom skupinom korisnica.

U završnom dijelu izlaganja, Jagoda Novak, mr.spec, govorila je o maloljetničkim trudnoćama i majčinstvu s aspekta ljudskih prava te o potrebi za uvođenjem odgoja za ljudska prava i demokratsko građanstvo s ciljem edukacije mladih kako se u društvu ponašati spram drugih te kako ostvariti svoja prava.

Po završetku izlaganja prikazan je 27–minutni dokumentarni film "Mama je mama" snimljen u produkciji HTV-a. Kroz film su prikazane priče triju maloljetnih majki, od smještaja u Materinskom odjelu doma u Nazorovoj do individualnih savjetovanja i grupa podrške u Udruzi roditelja „Korak po korak“.  Prateći njihove priče i promatrajući reakcije obitelji i šire okoline, nakon prikazivanja filma uslijedila je rasprava u koju su se uključili predstavnici institucija iznoseći svoje viđenje i iskustva u rješavanju ovog problema. Također, prisutni su iznijeli svoje stavove o filmu, projektu i idejama za budućnost u zajedničkom cilju pružanja psihosocijalne, pravne i druge potrebne pomoći maloljetnim trudnicama, majkama i njihovim obiteljima, ali i utjecaju na prevenciju rizičnog ponašanja mladih.

Na Okruglim stolovima doneseni su zaključci namijenjeni nadležnim institucijama, Uredu pravobraniteljice za djecu, Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti te Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, radi pokretanja konkretnih koraka u socijalnoj i obrazovnoj politici.
Također, planirano je održavanje sastanaka s nadležnim institucijama s ciljem izrade preporuke za dalje aktivnosti na području promicanja odgovornog spolnog ponašanja mladih, prevencije maloljetničkih trudnoća i majčinstva.


Zaključci s Okruglih stolova:

  • Potrebno je uvođenje seksualne edukacije u osnovne i srednje škole koja će na znanstveno utemeljen i razvojno primjeren način mladima dati informacije o odgovornom spolnom ponašanju, prevenciji spolno prenosivih bolesti i maloljetničkih trudnoća.
  • Potrebno je uvođenje odgoja za ljudska prava i demokratsko građanstvo s ciljem edukacije mladih kako se u društvu ponašati spram drugih te kako ostvariti svoja prava.
  • Potrebno je jačanje uloge obitelji, kroz edukaciju roditelja o otvorenoj komunikaciji s djecom te načinima kako s djecom razgovarati o seksualnosti.
  • Potrebno je osigurati primarnu ginekološku zdravstvenu zaštitu za maloljetne trudnice, bez obzira na njezinu dob. Zbog rizičnosti maloljetničkih trudnoća potrebno je omogućiti kontrolu maloljetne trudnice u nadležnim ginekološkim ambulantama u bolnicama i Klinikama.
  • Potrebno je sustavno pružanje psihološke i druge potrebne pomoći maloljetnim trudnicama, majkama, njihovim obiteljima i partnerima, s ciljem odgovornog prihvaćanja novonastale situacije.
  • Potrebno je osiguravanje dovoljnih kapaciteta za privremeni smještaj maloljetnih trudnica i majki s djecom izvan obitelji (smještaj u domu ili udomiteljskoj obitelji), u slučajevima kada su odnosi unutar obitelji narušeni ili nepovoljni za majku i dijete.
  • Maloljetnim trudnicama i majkama na redovnom školovanju, potrebno je osigurati mogućnost nastavka školovanja unatoč privremenoj odsutnosti s nastave zbog trudnoće i rođenja djeteta. U tu svrhu potrebno je napraviti protokol o postupanju u slučaju pojave maloljetničke trudnoće.
  • U slučajevima maloljetničkih trudnoća nužna je suradnja obitelji i nadležnih institucija, posebice škole, ustanova socijalne i zdravstvene zaštite. U tu svrhu potrebno je napraviti protokol o suradnji institucija u slučaju pojave maloljetničke trudnoće.