U prostoru Matice Hrvatske 2 u Zagrebu, 30. rujna 2011. godine održana je radionica "Prevencija seksualnog nasilja nad djecom" u organizaciji Udruge roditelja "Korak po korak". Radionica je dio projekta "Prevencija seksualnog zlostavljanja djece primjenom CAP programa" sufinanciranog od strane Grada Zagreba, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, i uvrštena je u akcijski plan provedbe kampanje Vijeća Europe za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom u Hrvatskoj. Od ožujka do lipnja održana je u sedam gradova diljem Republike Hrvatske i to u: Čakovcu, Vukovaru, Koprivnici, Gospiću, Karlovcu, Slavonskom Brodu i Zadru.

 

Na radionici je bilo prisutno 66 djelatnika odgojno-obrazovnih ustanova, koji su većim dijelom educirani CAP pomagači za provedbu CAP programa za prevenciju nasilja nad djecom.
Radionicu je osmislila i vodila Gorana Hitrec, psihologinja i dosadašnja voditeljica CAP programa u Hrvatskoj. Cilj radionice bio je poboljšati uvid u složeni problem seksualnog nasilja nad djecom. Predavanjima, prisutni su upoznati sa terminologijom usvojenom i ugrađenom u Konvenciju Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja, promjenama koje se predlažu u Nacrtu prijedloga novog Kaznenog zakona RH te ciljevima tekuće kampanje Vijeća Europe "Jedno od pet" za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom. Kroz radionički oblik rada obrađena je tema "Što kad dijete razotkriva seksualno zlostavljanje?", koju je vodila gost predavač, Nikolina Škrlec, socijalna radnica iz Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba.
Prisutni su radionicu ocijenili kao vrijedan doprinos svom radu te iskazali želju za većim brojem edukacija u području zaštite prava i interesa djece.
Ovim putem Udruga se zahvaljuje Matici Hrvatskoj na prostoru i suorganizaciji radionice.