U Osnovnoj školi E. Kumičića, 17. studenog 2011. godine održana je radionica "Prevencija seksualnog nasilja nad djecom" u organizaciji Udruge roditelja "Korak po korak". Radionica je dio projekta "Prevencija seksualnog zlostavljanja djece primjenom CAP programa" sufinanciranog od strane Grada Velike Gorice, i uvrštena je u akcijski plan provedbe kampanje Vijeća Europe za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom u Hrvatskoj. Od ožujka do rujna održana je u osam gradova diljem Republike Hrvatske i to u: Čakovcu, Vukovaru, Koprivnici, Gospiću, Karlovcu, Slavonskom Brodu, Zadru i Zagrebu.

Na radionici je bilo prisutno 20-ak djelatnika odgojno-obrazovnih ustanova, koji su većim dijelom educirani CAP pomagači za provedbu CAP programa za prevenciju nasilja nad djecom.
Radionicu je vodila Marija Maljković, psihologinja i koordinatorica CAP programa za Veliku Goricu. Cilj radionice bio je poboljšati uvid u složeni problem seksualnog nasilja nad djecom. Sudionici su upoznati sa terminologijom usvojenom i ugrađenom u Konvenciju Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja, promjenama koje se predlažu u Nacrtu prijedloga novog Kaznenog zakona RH te ciljevima tekuće kampanje Vijeća Europe "Jedno od pet" za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom. Prisutni su radionicu ocijenili kao vrijedan doprinos svom radu te iskazali želju za većim brojem edukacija u području zaštite prava i interesa djece.
Ovim putem Udruga se zahvaljuje OŠ Eugena Kumičića na prostoru i suorganizaciji radionice.