U petak, 25.01.2013. godine u Zaboku u Zelenoj Dvorani, održana je radionica na temu "Prevencija seksualnog nasilja nad djecom". Radionicu je organizirala Udruga roditelja "Korak po korak" u suradnji s Gradom Zabokom te pod pokroviteljstvom Krapinsko-zagorske županije. Također, dio je projekta sufinanciranog od strane Ministarstva socijalne politike i mladih.
Radionica je doprinos Kampanji Vijeća Europe za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom „Jedno od pet“, a prisustvovalo je 65 sudionika iz područja socijalne zaštite, odgoja i obrazovanja, policije i drugih institucija uključenih u zaštitu prava djece.
Uvodno su prisutne pozdravili županica Krapinsko-zagorske županije, Sonja Borovčak i gradonačelnik Grada Zaboka, Ivan Hanžek. Radionicu je vodila Gorana Hitrec, psihologinja i članica Udruge roditelja "Korak po korak".
Svrha radionice bila je poboljšati uvid u složeni problem spolnog nasilja nad djecom. Tema seksualnog nasilja često je marginalizirana, no statistike govore da jedno od 5 djece postaje žrtvom nekog oblika seksualnog nasilja. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije godišnje oko 150 milijuna djevojčica i 73 milijuna dječaka bude izloženo nekom obliku seksualnog nasilja, a u 70-85% slučajeva seksualnog napada radi se o osobama koje žrtva poznaje.

 

Podaci za Republiku Hrvatsku govore da je 2010. godine ukupan broj seksualnih delikata bio 355. Za usporedbu, 2005. godine broj počinjenih delikata na štetu djece bilo je 405. Ovo vjerojatno ne ukazuje na smanjenje delikata seksualnog nasilja nad djecom, već možemo pretpostaviti da se veliki broj zlostavljanja niti ne prijavljuje. Naime, djeca su često u strahu priznati da su žrtve nasilja te ne znaju kome se obratiti, a događa se da i kada prekinu šutnju naiđu na nevjericu i nesuradnju. Nadalje, zabrinjavajući je podatak da RH više nije samo tranzitna zemlja za dinamiku trgovanja i prostituciju djece, nego i po prvi puta, služi prvenstveno kao odredište za žrtve trgovanja sa svrhom seksualne eksploatacije i prisilnog rada. Stoga je poseban naglasak stavljen na važnost prevencije. Nužno je podučiti djecu djelotvornim vještinama obrane od zlostavljača te im pružiti jasnu sliku kako da obrate za pomoć i gdje to mogu učiniti.

Kao jedan od odgovora nameće se CAP (čit. kap; akronim od Child Assault Prevention) program prevencije nasilja nad djecom i mladima, koji u vrtićima, osnovnim i srednjim školama provodi Udruga roditelja "Korak po korak" i educirani CAP pomagači.

Sudionici su posebno pokazali zanimanje za postupak krizne intervencije u trenucima kada dijete otkriva i ukazuje na sumnju da je seksualno zlostavljano, gdje je stavljen naglasak na to da je svatko zakonski dužan prijaviti zlostavljanje.
Ove godine radionica će se još održati u Dubrovniku, a do sada je, uključujući i Zabok, održana u ukupno 14 gradova diljem Hrvatske.