Udruga roditelja "Korak po korak" u suradnji sa Gradom Dubrovnikom i Udrugom FENIKS, 11. travnja, 2013. godine u Velikoj Vijećnici Grada Dubrovnika, održala je edukativnu radionicu na kojoj su sudjelovali djelatnici škola, vrtića i institucija koje se bave zaštitom prava i interesa djece, a tema je bila prevencija seksualnog nasilja nad djecom. Prema podacima Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske u toj županiji za 2012. godinu evidentirana su tri kaznena djela (seksualnih delikata na štetu djece), a u 2011.godini evidentirano je ukupno pet kaznenih djela. Riječ je o prijavljenim slučajevima, a pretpostavlja se da je onih neprijavljenih puno više. Procjena stručnjaka je da se tek manji dio spolnih delikata nad djecom doista otkrije i prijavi. Tek 10 posto počinitelja takvih delikata se procesuira, a još manje ih biva osuđeno. Istraživanja su pokazala kako je jedno od pet djece u Europi doživjelo neki oblik seksualnog nasilja, a najčešće su nasilnici osobe bliske djeci i obitelji. U svijetu godišnje oko milijun i pol djece ilegalnom trgovinom prelazi granice i seksualno se iskorištava zbog zarade. Vrbovanje djece u pornografske svrhe, preko interneta uzima sve više maha. Pedofilima se čini da su na mreži zaštićeni i dio zajednice, pa se lakše odlučuju na kontakt. Prema do sada otkrivenim slučajevima oni se prvo sprijatelje s djecom, potom stvaraju iluziju ljubavi, a zatim od djece počnu tražiti fotografije i iskušavaju granice dokle mogu ići.

 

Radionicu su vodile Silvia Sokal Gojević i Tanja Rončević, suradnice Udruge roditelja "Korak po korak" i Udruge FENIKS, Dubrovnik. Prisutni su radionici ocijenili kao vrlo korisnom i kao značajan doprinos svome stručnom radu.
Radionica je dio aktivnosti projekta "Prevencija seksualnog nasilja nad djecom – doprinos kampanji Vijeća Europe za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom" koje sufinancira Ministarstvo socijalne politike i mladih. U razdoblju od 2011. godine do danas, radionica je održana u ukupno 15 gradova diljem Hrvatske.

Više na http://www.dubrovniknet.hr/novost.php?id=23482#.UWfmn1dty8E