Sustavan, višegodišnji rad Udruge na prevenciji zlostavljanja djece primjenom CAP programa još jednom je prepoznat kao primjer dobre prakse. Na konferenciji Vijeća Europe "Preventing sexual abuse of children" održanoj 10. i 11.12.2013. u Madridu, predstavljena je provedba CAP programa, kao doprinos provedbi Kampanje Vijeća Europe za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom pod nazivom 'Jedno od pet'. CAP program provode educirani odgojno-obrazovni djelatnici, čime se pridonosi jačanju kapaciteta odgojno-obrazovnih ustanova za sustavan preventivni rad. CAP program ima zaštićena autorska prava, provodi se prema detaljno razrađenim kurikulumima za svaku njegovu varijantu (Predškolski, Osnovni, TeenCAP, CAP za djecu s teškoćama u razvoju) i kroz jasno strukturirane aktivnosti za djecu i odrasle.