U tijeku je Kampanja Vijeća Europe za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom pod nazivom 'Jedno od pet'.

Tijekom ove godine Udruga je provela niz aktivnosti kao doprinos Kampanji, a koje su također uvrštene i u Akcijski plan provedbe kampanje (MOBMS).

Posebno ističemo provedbu Okruglog stola u Zagrebu u partnerstvu sa Uredom pravobraniteljice za djecu i Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba gdje su okupljeni brojni stručnjaci na području zaštite prava djece.

Nadalje, održana je radionica „Prevencija seksualnog zlostavljanja djece“ u 8 gradova (Čakovec, Vukovar, Koprivnica, Gospić, Karlovac, Slavonski Brod, Zadar i Zagreb) namijenjena ravnateljima, stručnim suradnicima i drugim djelatnicima odgojno-obrazovnih ustanova, predstavnicima socijalne i zdravstvene službe, policije, Crkve te ostalima zainteresiranima za zaštitu prava djeteta na koje se odazvalo oko 300 sudionika.

Sve ove aktivnosti predstavljaju nastavak sustavnog dugogodišnjeg rada Udruge na prevenciji (seksualnog) zlostavljanja djece primjenom CAP programa. Program provode educirani odgojno-obrazovni djelatnici, čime se pridonosi jačanju kapaciteta odgojno-obrazovnih ustanova za sustavan preventivni rad. CAP program ima zaštićena autorska prava, provodi se prema detaljno razrađenim kurikulumima za svaku njegovu varijantu (Predškolski, Osnovni, TeenCAP, CAP za djecu s teškoćama u razvoju) i kroz jasno strukturirane za djecu i odrasle (roditelji i osoblje ustanova) znanstveno je evaluiran od strane Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U radu s djecom polazi se od osnovnih dječjih prava na sigurnost i zlostavljanje prikazuje kao uzurpaciju tih prava.

Udruga zahvaljuje svim CAP pomagačima koji su svojim zalaganjem doprinijeli realizaciji ovih aktivnosti i pridonijeli cilju da se smanji ranjivost djece i njihova izloženost raznim oblicima zlostavljanja.

The European Economic and Social Committee (EESC) prepoznao je naše napore i naveo aktivnosti Udruge roditelja „Korak po korak“ kao primjer dobre prakse na svojoj web stranici, o čemu možete više pročitati ovdje.

U prostoru Matice Hrvatske 2 u Zagrebu, 30. rujna 2011. godine održana je radionica "Prevencija seksualnog nasilja nad djecom" u organizaciji Udruge roditelja "Korak po korak". Radionica je dio projekta "Prevencija seksualnog zlostavljanja djece primjenom CAP programa" sufinanciranog od strane Grada Zagreba, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, i uvrštena je u akcijski plan provedbe kampanje Vijeća Europe za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom u Hrvatskoj. Od ožujka do lipnja održana je u sedam gradova diljem Republike Hrvatske i to u: Čakovcu, Vukovaru, Koprivnici, Gospiću, Karlovcu, Slavonskom Brodu i Zadru.

 

Udruga roditelja "Korak po korak" u partnerstvu sa Uredom pravobraniteljice za djecu i Poliklinikom za zaštitu djece grada Zagreba održala je okrugli stol Prevencija seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece, 6.4.2011. u prostorijama Školske knjige.
Moderatorica je bila Gorana Hitrec, a uvodna izlaganja održali su:

  • Mila Jelavić, pravobraniteljica za djecu: Značenje Konvencije Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja
  • Prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander, Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba: Važnost koordinacije stručnjaka u radu sa seksualno zlostavljanom djecom
  • Sanja Brajković, Udruga roditelja „Korak po korak“: Osvrt na fokus grupe s djecom: Što kažu djeca?
  • Prof.dr.sc. Aleksandar Štulhofer, Filozofski fakultet: Seksualni odgoj i prevencija seksualnog nasilja
  • Lana Peto Kujundžić, sutkinja za mladež: Procesuiranje i kažnjavanje počinitelja kaznenih djela protiv spolne slobode kada su djeca žrtve
  • Dr.sc. Bruna Profaca, Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba: Što seksualno zlostavljano dijete treba nakon razotkrivanja?
  • Marijana Valjan-Harambašić, MUP: Uloga policije u prevenciji seksualnog nasilja nad djecom
  • Prof.dr.sc. Marina Ajduković, Pravni fakultet: Smjernice za planiranje, provedbu i evaluaciju prevencijskih i tretmanskih programa zaštite djece od (seksualnog) nasilja
  • Elvira Nimac i Sanja Brajković, Udruga roditelja „Korak po korak“: Demonstracija dijelova radionice za djecu iz CAP programa prevencije zlostavljanja djece

Donosimo zaključke i preporuke s okruglog stola.

 

U Gradskoj knjižnici Zadar, 13. lipnja 2011. godine održana je radionica "Prevencija seksualnog nasilja nad djecom" u organizaciji Udruge roditelja "Korak po korak". Radionica je dio projekta "Prevencija seksualnog zlostavljanja djece primjenom CAP programa" sufinanciranog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i uvrštena je u akcijski plan provedbe kampanje Vijeća Europe za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom u Hrvatskoj. Od ožujka do lipnja ove godine, održana je u sedam gradova Republike Hrvatske i to u: Čakovcu, Vukovaru, Koprivnici, Gospiću, Karlovcu, Slavonskom Brodu i završno u Zadru.

 

Udruga  roditelja "Korak po korak" u suradnji s Gradom Slavonskim Brodom provela je radionicu "Prevencija seksualnog nasilja nad djecom" 27. svibnja, 2011. godine u prostorima Gradske knjižnice. Radionica je dio projekta "Prevencija seksualnog zlostavljanja djece primjenom CAP programa" sufinanciranog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i uvrštena je u akcijski plan provedbe kampanje Vijeća Europe za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom u Hrvatskoj. Radionici su u najvećem broju prisustvovali djelatnici odgojno-obrazovnih ustanova, predstavnici socijalne i zdravstvene službe, policije, crkve te drugi zainteresirani dionici. U ime Grada kao suorganizatora, sve sudionike radionice, pozdravila je zamjenica gradonačelnika Ilijana Vrbat Pejić. Radionicu je vodila Sanja Brajković, profesorica psihologije iz Udruge roditelja "Korak po korak". Predavanjima i filmom "Breaking silence", u kojem odrasli koji su kao djeca bili žrtve seksualnog zlostavljanja iznose svoja iskustva, prisutni su upoznati sa složenim problemom seksualnog nasilja nad djecom te što učiniti kada se seksualno zlostavljanje razotkrije. Predstavljen je CAP program kao djelotvoran način prevencije zlostavljanja djece. Kroz raspravu razmatrane su mogućnosti poboljšanja kapaciteta lokalne zajednice za preventivni rad i kvalitetnije ostvarivanje prava djece na zaštitu od seksualnog nasilja. Prisutni su radionicu ocijenili kao vrijedan doprinos svom radu te iskazali želju za većim brojem edukacija u području zaštite prava i interesa djece.

Ovim putem Udruga se zahvaljuje Gradskoj upravi i Knjižnici Slavonskog Broda na suradnji u provedbi radionice.

U okviru projekta Prevencija seksualnog zlostavljanja djece primjenom CAP programa, sufinanciranog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, održane se radionice Prevencija seksualnog nasilja nad djecom u Koprivnici (06.05.2011.), Gospiću (09.05.2011.) i Karlovcu (10.05.2011.). Radionice su doprinos Kampanji Vijeća Europe za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom, "1 od 5" koji u Republici Hrvatskoj koordinira Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

U najvećem broju, radionicama su prisustvovali djelatnici odgojno-obrazovnih ustanova, predstavnici socijalne i zdravstvene službe, policije, crkve te drugi zainteresirani dionici. Predavanjima i filmom Breaking silence, u kojem odrasli, koji su kao djeca bili žrtve seksualnog zlostavljanja iznose svoja iskustva, prisutni su upoznati sa složenim problemom seksualnog nasilja nad djecom te što učiniti kada se seksualno zlostavljanje razotkrije. Predstavljen je CAP program kao djelotvoran način prevencije zlostavljanja djece. Kroz raspravu razmatrane su mogućnosti poboljšanja kapaciteta lokalne zajednice za preventivni rad i kvalitetnije ostvarivanje prava djece na zaštitu od seksualnog nasilja. Prisutni su ocijenili sadržaj radionice korisnim doprinosom svojem radu.

Ovim putem Udruga zahvaljuje Ličko-senjskoj županiji te gradovima Koprivnici i Karlovcu na suradnji u organizaciji i provedbi radionica.

U petak, 08.04.2011. godine u Vukovaru održana je radionica na temu Prevencija seksualnog nasilja nad djecom. Radionicu je organizirala Udruga roditelja „Korak po korak“, Grad Vukovar i Vijeće za prevenciju Grada Vukovara. Uvodno je prisutne u ime Grada Vukovara pozdravio Dejan Nađ, Viši referent za socijalnu skrb, predškolski odgoj i školstvo. Radionicu je vodila Gorana Hitrec, psihologinja i članica Udruge roditelja „Korak po korak“. Ovom prilikom je Ružici Sabo, učiteljici razredne nastave, uručeno priznanje za izniman doprinos radu na prevenciji zlostavljanja djece primjenom CAP programa. Radionici je prisustvovalo je oko 60 prosvjetnih djelatnika te stručnjaka iz vrtića, škola, zdravstva, županije te ostalih institucija vezanih za skrb o djeci. Sudionici su posebno pokazali zanimanje za postupak krizne intervencije u trenucima kada dijete otkriva i ukazuje na sumnju da je seksualno zlostavljano gdje je stavljen naglasak na to da je svatko zakonski dužan prijaviti zlostavljanje.
Osim u Vukovaru radionica je održana u Čakovcu (31. ožujka, 2011. godine). Tijekom travnja i svibnja održati će se u još 5 gradova Republike Hrvatske: Koprivnici, Gospiću, Karlovcu, Zadru i Slavonskom Brodu.

Održan je Okrugli stol na temu Prevencija seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece u srijedu, 06.04.2011. godine u prostorijama Školske knjige. Događaj je organizirala Udruga roditelja „Korak po korak“ u partnerstvu s Uredom pravobraniteljice za djecu i Poliklinikom za zaštitu djece grada Zagreba u okviru aktivnosti predviđenih Akcijskim planom provedbe kampanje Vijeća Europe za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom u Republici Hrvatskoj.