Udruga roditelja "Korak po korak" u suradnji sa Gradom Dubrovnikom i Udrugom FENIKS, 11. travnja, 2013. godine u Velikoj Vijećnici Grada Dubrovnika, održala je edukativnu radionicu na kojoj su sudjelovali djelatnici škola, vrtića i institucija koje se bave zaštitom prava i interesa djece, a tema je bila prevencija seksualnog nasilja nad djecom. Prema podacima Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske u toj županiji za 2012. godinu evidentirana su tri kaznena djela (seksualnih delikata na štetu djece), a u 2011.godini evidentirano je ukupno pet kaznenih djela. Riječ je o prijavljenim slučajevima, a pretpostavlja se da je onih neprijavljenih puno više. Procjena stručnjaka je da se tek manji dio spolnih delikata nad djecom doista otkrije i prijavi. Tek 10 posto počinitelja takvih delikata se procesuira, a još manje ih biva osuđeno. Istraživanja su pokazala kako je jedno od pet djece u Europi doživjelo neki oblik seksualnog nasilja, a najčešće su nasilnici osobe bliske djeci i obitelji. U svijetu godišnje oko milijun i pol djece ilegalnom trgovinom prelazi granice i seksualno se iskorištava zbog zarade. Vrbovanje djece u pornografske svrhe, preko interneta uzima sve više maha. Pedofilima se čini da su na mreži zaštićeni i dio zajednice, pa se lakše odlučuju na kontakt. Prema do sada otkrivenim slučajevima oni se prvo sprijatelje s djecom, potom stvaraju iluziju ljubavi, a zatim od djece počnu tražiti fotografije i iskušavaju granice dokle mogu ići.

 

U petak, 25.01.2013. godine u Zaboku u Zelenoj Dvorani, održana je radionica na temu "Prevencija seksualnog nasilja nad djecom". Radionicu je organizirala Udruga roditelja "Korak po korak" u suradnji s Gradom Zabokom te pod pokroviteljstvom Krapinsko-zagorske županije. Također, dio je projekta sufinanciranog od strane Ministarstva socijalne politike i mladih.
Radionica je doprinos Kampanji Vijeća Europe za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom „Jedno od pet“, a prisustvovalo je 65 sudionika iz područja socijalne zaštite, odgoja i obrazovanja, policije i drugih institucija uključenih u zaštitu prava djece.
Uvodno su prisutne pozdravili županica Krapinsko-zagorske županije, Sonja Borovčak i gradonačelnik Grada Zaboka, Ivan Hanžek. Radionicu je vodila Gorana Hitrec, psihologinja i članica Udruge roditelja "Korak po korak".
Svrha radionice bila je poboljšati uvid u složeni problem spolnog nasilja nad djecom. Tema seksualnog nasilja često je marginalizirana, no statistike govore da jedno od 5 djece postaje žrtvom nekog oblika seksualnog nasilja. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije godišnje oko 150 milijuna djevojčica i 73 milijuna dječaka bude izloženo nekom obliku seksualnog nasilja, a u 70-85% slučajeva seksualnog napada radi se o osobama koje žrtva poznaje.

 

U Strasbourgu je 3. listopada 2012. održan 9. sastanak Mreže parlamentarnih zastupnika za zaustavljanje seksualnog nasilja prema djeci na temu "Borba protiv seksualnog nasilja: osnaživanje djece". Ova Mreža, koju čine nacionalni parlamentarni zastupnici u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe ima za cilj,  između ostalog, koordinirati nacionalno i europsko parlamentarno djelovanje na suzbijanju seksualnog nasilja nad djecom i olakšavanje razmjene nacionalnih informacija i najboljih primjera iz prakse vezanih uz zakonske i političke mjere poduzete u svakoj od država članica.
Kao pozvane izlagačice na ovu temu sudjelovale su Gorana Hitrec, predsjednica Koordinacije udruga za djecu i dugogodišnja voditeljica CAP programa prevencije zlostavljanja djece, i Dušica Popadić, direktorica Incest-trauma centra iz Beograda, koje su govorile o svojim iskustvima vezanim uz rad na prevenciji seksualnog nasilja nad djecom.

U petak, 07.12.2012. godine, u Gradu Mali Lošinj održana je radionica na temu "Prevencija seksualnog nasilja nad djecom". Radionica je dio aktivnosti projekta koji sufinancira Ministarstvo socijalne politike i mladih i Ured za ljudska prava, a organizirala ju je Udruga roditelja „Korak po korak“ u suradnji s gradom Mali Lošinj. Radionica je doprinos Kampanji Vijeća Europe za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom "Jedno od pet", a prisustvovalo je 16 sudionika iz područja socijalne zaštite, odgoja i obrazovanja te sudstva.
Uvodno je prisutne u ime Grada pozdravila je pročelnica ureda Grada i upravljanja gradskom imovinom Ružica Baumgarten. Radionicu je vodila Gorana Hitrec, psihologinja i članica Udruge roditelja "Korak po korak", a gost predavač bila je Dunja Pjević, socijalna radnica, djelatnica Centra za socijalnu skrb, Mali Lošinj.

 

 

U sklopu projekta sufinanciranog od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa održana je radionica "Prevencija seksualnog nasilja nad djecom" u tri grada Republike Hrvatske: Osijeku (13. travnja) gdje je bilo 78 prisutnih, Splitu (20. travnja) sa 53 prisutna i Delnicama (4. svibnja) sa prisutnih 15 sudionika iz područja odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, predstavnika policije i lokalne uprave te drugi zainteresirani za zaštitu prava i interesa djece.

 

 

U ponedjeljak, 12. ožujka 2012. godine u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula održana je radionica "Prevencija seksualnog nasilja nad djecom". Udruga roditelja "Korak po korak" u suradnji sa Gradom Pula organizirala je ovu radionicu koju je vodila Gorana Hitrec, prof. psihologije, vanjska suradnica Udruge i inicijatorica CAP programa u Hrvatskoj.

 

U Osnovnoj školi E. Kumičića, 17. studenog 2011. godine održana je radionica "Prevencija seksualnog nasilja nad djecom" u organizaciji Udruge roditelja "Korak po korak". Radionica je dio projekta "Prevencija seksualnog zlostavljanja djece primjenom CAP programa" sufinanciranog od strane Grada Velike Gorice, i uvrštena je u akcijski plan provedbe kampanje Vijeća Europe za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom u Hrvatskoj. Od ožujka do rujna održana je u osam gradova diljem Republike Hrvatske i to u: Čakovcu, Vukovaru, Koprivnici, Gospiću, Karlovcu, Slavonskom Brodu, Zadru i Zagrebu.

Na radionici je bilo prisutno 20-ak djelatnika odgojno-obrazovnih ustanova, koji su većim dijelom educirani CAP pomagači za provedbu CAP programa za prevenciju nasilja nad djecom.
Radionicu je vodila Marija Maljković, psihologinja i koordinatorica CAP programa za Veliku Goricu. Cilj radionice bio je poboljšati uvid u složeni problem seksualnog nasilja nad djecom. Sudionici su upoznati sa terminologijom usvojenom i ugrađenom u Konvenciju Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja, promjenama koje se predlažu u Nacrtu prijedloga novog Kaznenog zakona RH te ciljevima tekuće kampanje Vijeća Europe "Jedno od pet" za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom. Prisutni su radionicu ocijenili kao vrijedan doprinos svom radu te iskazali želju za većim brojem edukacija u području zaštite prava i interesa djece.
Ovim putem Udruga se zahvaljuje OŠ Eugena Kumičića na prostoru i suorganizaciji radionice.

U Europskom domu Zagreb 17.11.2011. održana je tribina "Prevencija zlostavljanja djece: Primjena CAP programa – iskustvo Hrvatske". Psihologinja Gorana Hitrec, dugogodišnja voditeljica CAP programa, govorila je o važnosti prevencije zlostavljanja djece i prikazala CAP program, a psihologinje Ksenija Benaković i Elvira Nimac o svojim iskustvima u provođenju programa u vrtićima i školma. Tribinu su zajednički organizirali Europski dom Zagreb, Europski pokret Hrvatska i Udruga roditelja "Korak po korak" obilježavajući tako Svjetski dan prevencije protiv zlostavljanja i pridonoseći kampanji Vijeća Europe za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom '1 od 5'.