Trenutno je u tijeku provedba projekta „Organizacije koje brinu“, usmjeren na osnaživanje organizacija civilnog društva i javne administracije u procesu uspostave transparentnih politika prema djeci i mladima. Sredinom srpnja održan je zagovarački sastanak u Vukovaru na kojem su sudjelovali zamjenica gradonačelnika Marija Budimir, pročelnik za društvene djelatnosti Siniša Mitrović, predstavnici Udruge roditelja „Korak po korak“ i projektnih partnera, udruga PRONI i Proanima.Kreativka. Na sastanku je dogovorena suradnja na izradi strategije za djecu Grada Vukovara te sudjelovanje Grada Vukovara u provedi projektnih aktivnosti, kao što je osnaživanje javnih službenika o načelima dobre i transparentne vladavine.

Istog je dana održan i sastanak predstavnika Udruge roditelja „Korak po korak“ i Centra mladih Belišće s Domagojem Varžićem, zamjenikom gradonačelnika Grada Belišća, na kojem je najavljeno snažnije uključivanje Grada Belišća i koordiniranje projektnih aktivnosti  kako bi se potaknulo veće uključivanje građana u donošenje odluka koje se tiču djece i mladih.