Nove ceste, bazene, parkove… više aktivnosti za djecu… da naš grad bude bolji… da ima više kazališnih predstava i vrtića… Svakakve su odgovore mlade glave Belišća, Svetog Ivana Zeline i Vukovara dale na pitanje „Što ti želiš promijeniti?“ u sklopu istoimenog istraživanja provedenog među djecom, mladima i ostalim građanima krajem siječnja. Sve će prijedloge, a prikupljeno ih je više od 3.100 od čega čak 2.600 od djece i mladih, razmotriti gradske uprave i stručnjaci, a nakon toga će uslijediti proces informiranja i dogovora s djecom, roditeljima i građanima o tome koje će prijedloge sadržavati lokalne strategije za poštivanje prava djece. Time će se ostvariti jedna od najvažnijih aktivnosti u projektu „Organizacije koje brinu“ – davanje glasa djeci i mladima, osluškivanje njihovih razmišljanja i djelovanje u skladu s njihovim stvarnim željama i potrebama. Jer, iako se čini da je lokalnu strategiju razvoja djece i mladih nemoguće raditi bez uvida u njihove misli i osjećaje, projektom „Organizacije koje brinu“ zapravo po prvi put u Hrvatskoj našim najmlađim građanima dajemo moć. Moć je to kojom mogu utjecati na svoje lokalne sredine i ostaviti svoj trajni trag, zalažući se za poboljšanje i unapređenje materijalnih i nematerijalnih uvjeta za sretnije i ljepše odrastanje. 

Edukacijska radionica u Svetom Martinu, koja se održava od 16. do 18. ožujka, okuplja vrsne stručnjake u području zaštite prava djece i mladih iz Belišća, Svetog Ivana Zeline i Vukovara, a tijekom trodnevnog druženja razmijenit će iskustva i mišljenja o potrebama djece i mladih u svojim zajednicama te pripremati lokalne strategije za svoje zajednice.

Radionica je u potpunosti usmjerena na ostvarenje cilja, a to je izrada lokalnih strategija za djecu i mlade u svakoj od lokalnih sredina u kojoj se projekt provodi. Svi zajedno želimo otvoriti put stvaranju poticajnog okruženja za uključivanje mladih, roditelja i djece u kreiranje politika koje se odnose na njih jer samo zajedničkim snagama možemo pronaći prave načine da lokalnu zajednicu učinimo više po mjeri djece i mladih.

 

Na prethodnoj se edukaciji, održanoj u studenom prošle godine, okupilo više od 30 predstavnika tijela lokalne samouprave, vijeća za prevenciju, lokalnih organizacija civilnog društva i lokalnih medija koji su zajedno slušali predavanja stručnjaka na temu prevencije u zajednici te suradnje organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave. Održane su i interaktivne radionice na kojima su sudionici, podijeljeni u tri skupine sudjelovali u raspravama kroz metode world caffea i rada u grupi. Stručni facilitatori vodili su proces izrade nacrta lokalnih strategija za djecu kroz područja obrazovanja, zdravlja i socijalne skrbi, slobodnog vremena, participacije djece i mladih, ranjivih skupina i suzbijanja nasilja. Sve je to rezultiralo predivnim druženjem, ali i razmjenom iskustava i informacija te izradom nacrta lokalnih strategija. Uovoj fazi projekta sljedi dorada nacrta te uključivanje prijedloga građana po principima dobrog upravljanja. Sudionici su kroz evaluacije visokim ocjenama ocijenili korisnost edukacije te izrazili želju za dužim trajanjem radionica i daljnji zalaganjem za ovakvu vrstu edukacija u budućnosti.  Osim izrade lokalnih strategija za djecu i mlade, što je konačni cilj projekta „Organizacije koje brinu“, već je sad ostvarena iznimna i dugoročna korist za lokalne zajednice. U tijesnoj i produktivnoj suradnji svih uključenih dionika u projekt značajno je povećana vidljivost lokalnih udruga, koje su zahvaljujući provedbi brojnih aktivnosti u okviru projekta postale još značajniji faktor u aktualiziranju i rješavanju pitanja značajnih za povećanje i zaštitu prava djece i mladih. Povećanje vidljivosti lokalnih udruga izravno se nadovezuje i na zaključke prvog istraživanja provedenog u okviru projekta, u sklopu kojeg su ispitani stavovi građana o razini poštivanja prava i otvorenosti lokalne administracije. Kod velikog se broja ispitanika tad utvrdilo da postoji interes za programe i aktivnosti usmjerene djeci i mladima, no da su ujedno i prilično neinformirani o tim temama. Pokazalo se da građanima nedostaje i znanja o postojanju udruga za mlade u njihovim zajednicama, kao i o postojanju Vijeća za prevenciju, Vijeća roditelja, Vijeća učenika i školskih odbora. Iskazali su želju za promjenama, no nisu se tad osjećali spremnima priključiti se radu tijela i institucijama u procesu izrade politika i strategija za djecu i mlade jer se nisu osjećali dovoljno informirani i pozvani sudjelovati te nisu znali tko su ključne osobe na razini grada kojima bi se mogli obratiti za ove teme. Cilj je ovog projekta to promijeniti, a značajni pomaci već su napravljeni trudom i zalaganjem svih nas – organizacija koje brinu. Hvala vam na tome!