U velikoj viječnici Grada Belišća 24.05.2016. zainteresiranoj je javnosti predstavljen nacrt Lokalne strategije za prava djece Grada Belišća za razdoblje 2016. do 2012. godine. Strategiju je predstavio zamjenik gradonačelnika Domagoj Varžić, predsjednik Savjeta za prevenciju, tijela koje je uz vanjske suradnike i Centar mladih Grada Belišća najviše pridonio izradi strategije. Predstavljanjem strategije i njenim stavljanjem u javnu raspravu otpočinje završni dio procesa nominiranja Grada Belišća Gradom po mjeri djeteta. Završnica se očekuje krajem prosinca, kada bi nakon provedene javne rasprave Gradsko vijeće trebalo usvojiti Strategiju i tako zaključiti njezino stvaranje i implementaciju u gradsku svakodnevicu. Već jučer, sudionici predstavljanja iskoristili su prigodu i dali nekolikom prijedloga koji su prihvaćeni i bit će, nakon javne rasprave ugrađeni u strategiju.  Strategiju možete pročitati na stranicama Grada Belišća.