"Da ne bude rasističkih vrijeđanja, pošto ovdje žive i Hrvati i Srbi" – izrekao je dječak osnovne škole prije godinu dana u sklopu izjave novinarki HRT-a kada je snimala prilog o istraživanju koje se provodilo u Vukovaru u sklopu projekta "Organizacije koje brinu". Spomenuto istraživanje imalo je za cilj ispitati potrebe i prijedloge djece, roditelja i stručnjaka što gradu Vukovaru treba da bi bio grad po mjeri djeteta. Prikupljeno je oko 1500 prijedloga te su tijekom 2016. godine predstavnici Udruge roditelja "Korak po korak", udruge PROANIMA.Kreativka iz Vukovara te istaknuti pojedinci Vijeća za prevenciju grada Vukovara upravo na temelju tih prijedloga i na osnovni nacionalnih i EU politika za djecu razvijali Strategiju za djecu grada Vukovara.

Ova strategija jedna je od modernijih u Hrvatskoj jer je izrađena vrlo participativno po principu da se krajnje korisnike pitalo što žele promijeniti i kakav grad treba biti a da bi bio po mjeri djeteta. Također, u politiku su ugrađeni indikatori kojima se može direktno pratiti utjecaj politike na kvalitetu života djece u gradu Vukovaru. Uz to, cijelo vrijeme su svi dionici osnaživani da proces bude vrlo transparentan i uključiv. Međutim, ovih dana je na stranicama grada objavljen drugi krug e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću upravo za ovu strategiju, iako je sve već bilo gotovo još u rujnu prošle godine nakon što je bilo odrađeno i predstavljanje strategije na okruglom stolu i e-savjetovanje u trajanju od 30 dana. Kao nositelj projekta "Organizacije koje brinu", udruga roditelja "Korak po korak" smatra da je izrazito važno da se građani uključe u ovaj ponovljeni krug savjetovanja i da doprinesu da se želja koju je dječak s početka ovog teksta naveo i ostvari.

Naime, gradska uprava je nakon što je u rujnu strategija bila gotova, odlučila uvesti mjeru koja se odnosi na učenje o istini o domovinskom ratu. S druge strane, mjeru koja je imala za cilj da doprinese povećanju prihvaćanja različitosti u zajednici i doprinese razvijanju Vukovara kao multikulturalne sredine kroz etno kućice koje bi bile u dio školskih i predškolskih slobodnih aktivnosti uz objašnjenje da toj mjeri nije mjesto u području sporta, kulture i slobodnog vremena je izbačena. Na upit udruge roditelja "Korak po korak" koja je nositelj projekta "Organizacije koje brinu" da se predložena mjera 3.19. koja se odnosi na razvijanje solidarnosti i prijateljstva uvrsti u područje obrazovanja, informirani su da to nije moguće.

Udruga poziva građane da svakako iskoriste svoje pravo i uključe se u e-savjetovanje vezano za strategiju za djecu grada Vukovara koje je otvoreno do 17. siječnja, 2017. godine. Udruga roditelja "Korak po korak" zajedno sa svim suradnicima izuzima se od bilo koje političke opcije. Isto tako ne želimo ni na koji način oštetiti cijeli proces razvoja Strategije na koji smo iznimno ponosni. Želimo samo još jednom, prije nego se strategija izglasa pozvati sve da prilikom savjetovanja i donošenja ove strategije imaju na umu prava djece. Iskreno vjerujemo da će upravo komentari i prijedlozi građana, ali i konačna odluka gradske uprave biti u duhu tolerancije i izgradnje Vukovara kao grada prijateljstva, solidarnosti i poštivanja različitosti. To možda nije u interesu politike, ali je u interesu djece.

 Link na savjetovanje: 

http://www.vukovar.hr/vijesti/sve-vijesti/upravni-odjeli/287-upravni-odjel-za-drustvene-djelatnosti/10839-prijedlog-nacrta-strategije-za-djecu-grada-vukovara

###

Projekt "Organizacije koje brinu" u još dva grada kroz slične procese doveo je to toga da su izglasane strategije u Belišću i Sv. Ivanu Zelini. Još važnije je da postoji politička volja i da se te politike provode i ne ostanu samo na papiru imajući na umu najbolji interes djeteta.

###

ODBIJENA MJERA: 3.19. Podrška solidarnosti, interkulturalnosti i kulturnoj raznolikosti u zajednici

INDIKATORI: 

• Povećanje pozitivnih priča o solidarnosti, interkulturalnosti i kulturnoj raznolikosti u medijima

• Broj djece uključen u aktivnosti učenja o svom identitetu i baštini, te o identitetu i baštini svih etničkih/kulturnih skupina zajednici

• Obilježeni važni datumi vezano za solidarnost i prijateljstvo i demokraciju (Međunarodni dan prijateljstva; Međunarodni dan suradnje; Međunarodni dan mira; Svjetski dan rješavanja sukoba)

Opis aktivnosti: Cilj je nastaviti razvoj grada Vukovara kao sredine prijateljstva i međusobne solidarnosti te osposobiti djecu za življenje u multikulturnom svijetu, za poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u zajednici. Grad Vukovar ima puno pozitivnih primjera solidarnosti i prijateljstva između različitih nacionalnih manjina kojima se može isticati. Ova mjera predviđa i obilježavanje važnih datuma koji se odnose na solidarnost, prijateljstvo i interkulturalnost.

 

# # #

Projekt "Organizacije koje brinu" provodi Udruga roditelja "Korak po korak" u partnerstvu s Gradom Svetim Ivanom Zelinom, Udrugom mladih Zeline, Centrom mladih Belišće, udrugom Proanima.kreativka iz Vukovara i udrugom PRONI iz Osijeka, a na projektu surađuju i Grad Belišće, Grad Vukovar te Udruga gradova kao pridruženi partneri. Cilj je projekta osnažiti lokalne organizacije civilnog društva u praćenju i zagovaranju dobre vladavine te povećati participaciju djece, roditelja i ostalih građana u oblikovanju lokalnih politika za djecu i mlade. Projekt se provodi u okviru programa IPA 2011 "Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje dobrog upravljanja i transparentnosti javne uprave u Hrvatskoj". Financira ga Europska unija, a sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Vrijednost projekta iznosi 240.000,00 eura.