Gradsko vijeće grada Vukovara usvojilo je na 34. sjednici održanoj prošli tjedan Strategiju za djecu grada Vukovara za naredne četiri godine, oblikovanu u okviru projekta "Organizacije koje brinu" koji se provodio tijekom 2015. i 2016. godine u Vukovaru, Belišću i Svetom Ivanu Zelini. 

Projekt je uz sufinanciranje Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske provodila Udruga roditelja "Korak po korak" u partnerstvu s Gradom Svetim Ivanom Zelinom, Udrugom mladih Zeline, Centrom mladih Belišće, udrugom Proanima.kreativka iz Vukovara i udrugom PRONI iz Osijeka, a na projektu su surađivali i Grad Belišće, Grad Vukovar te Udruga gradova kao pridruženi partneri. Strategija za djecu u Vukovaru rezultat je sveobuhvatnog procesa, posebnog po tome što se sastojao od aktivnosti procjene potreba, prikupljanja dječjih prijedloga i uključivanja velikog broja građana u izradu.

Vukovar je ovime dobio uistinu vrlo modernu politiku, i po tome što je sam proces nastanka politike bio vrlo participativan i uključiv, i po uključivanju velikog broja indikatora za svaku uključenu mjeru. Na temelju tih indikatora moći će se po proteku četiri godine vidjeti koliko je strategija provedena te izmjeriti koliko je život djece u Vukovaru napredovao i koliko je kvalitetniji. Obzirom da tek šezdesetak gradova u Hrvatskoj uopće ima službenu politiku za prava djece, a onda još i činjenicu da su rijetki imali ovako sveobuhvatan proces i ugrađene indikatore, može se s pravom reći da se radi o vrlo inovativnoj politici, čak i na razini Europske unije.

Ovim putem Udruga roditelja "Korak po korak" kao nositelj projekta "Organizacije koje brinu" želi zahvaliti najprije djeci, roditeljima te građanima i građankama grada Vukovara na tome što su bili divni domaćini tijekom protekle dvije godine i sudjelovali u aktivnostima projekta. Posebno istićemo ogroman doprinos Roberte Sertić Rajić, predsjednice udruge PROANIMA.Kreativka iz Vukovara koja je bila motor cijelog procesa. Udruga roditelja "Korak po korak" ponosna je što je ovom strategijom doprinijela zaštiti prava djece u Vukovaru te ostavlja širom otvorena vrata za sve buduće suradnje.

Strategija za djecu Vukovara usredotočena je na četiri strateška područjazdravstveni sustav i socijalnu zaštitu, sustav odgoja i obrazovanjasport, kulturu i druge aktivnosti slobodnog vremena te eliminaciju svih oblika nasilja. Područje zdravstvenog sustava i socijalne zaštite obuhvaća aktivnosti poput uspostave multidisciplinarno razvojnog savjetovališta, jačanja grupne podrške za roditelje opće populacije i djece s teškoćama te razvoja i obogaćivanja didaktoteke. Poseban naglasak stavljen je na promociju zdrave prehrane, prevenciju prekomjerne težine i program za informiranje maloljetnika o štetnosti sredstava koja izazivaju ovisnost. Kvalitetniji sustav odgoja i obrazovanja predviđen je proširenjem postojećih kapaciteta predškolskih ustanova s ciljem uključivanja skupina djece iz ranjivih skupina, osiguravanjem pomoći u učenju za sve skupine djece i razvijanjem programa poticanja učiteljskih kompetencija za partnerstvo s roditeljima te za implementaciju građanskog odgoja. Sport, kultura i druge aktivnosti slobodnog vremena uključuju programe poput organiziranja biciklijada uz provođenje edukacija o sudjelovanju u prometu, razvoja centra za igru, prilagodbe dječjih igrališta djeci s poteškoćama u razvoju i mnogih drugih aktivnosti. Posebnost je strategije i što predviđa osnivanje dječjeg vijeća. Posljednje područje, eliminacija svih oblika nasilja, usredotočeno je na osiguravanje prava na život bez nasilja za mlade. U sklopu tog strateškog područja provodit će se programi prevencije nasilja s učenicima, roditeljima i zajednicom uz naglasak na zaštitu od elektroničkog nasilja.

Mjere iz Strategije u velikoj se mjeri temelje na rezultatima istraživanja "Što ti želiš promijeniti?" provedenog početkom 2016. godine, u kojem je sudjelovalo oko 1.200 Vukovaraca, od čega čak 900 djece i 100 mladih. Njihove su želje prvenstveno bile usmjerene na bolju prometnu povezanost kroz usklađivanje autobusnih linija s nastavom, više zabavnih, sportskih i kulturnih sadržaja, a istaknuta je i potreba za smanjenjem segregacije u lokalnoj sredini. Bilo je i neobičnih i kreativnih prijedloga pa su tako mali Vukovarci izrazili želju da im se pruži prilika da na jedan dan vode grad, a značajan je broj osnovnoškolaca istaknuo kako im je nezgodno jesti puding plastičnim žličicama za kavu i zamolili su da im škola osigura veće žličice. Voditeljima projekta time su pokazali kako imaju zaista skromne želje i kako je velik dio njihovih potreba moguće ostvariti uz zajednički napor svih ključnih dionika u lokalnoj zajednici. Sve prijedloge građana detaljno su proučili predstavnici Grada Vukovara, Udruge Proanima.kreativka, Savjeta mladih, Dječjeg vrtića Vukovar I, Osnovne škole Josipa Matoša, Osnovne škole Antuna Bauera te Društva "Naša djeca".

###

Projekt "Organizacije koje brinu" provodio se u okviru programa IPA 2011 "Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje dobrog upravljanja i transparentnosti javne uprave u Hrvatskoj". Financirala ga Europska unija, a sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Vrijednost projekta iznosila je 240.000,00 eura.