Rezultati istraživanja Udruge roditelja „Korak po korak“ provedenog tijekom 2014. godine pokazuju da je elektroničko nasilje prošireno među mladima u Hrvatskoj. 55,50% ispitanika smatra da su djevojke doživjele da ih netko na internetu vrijeđa, dok za mladiće to izjavljuje 26,90% ispitanika.  23,60% ispitanika smatra da su djevojke doživjele da im netko ukrade identitet na internetu, a 12,80% ispitanika smatra da se krađa identiteta dogodila mladićima. 30,70% ispitanika smatra da su djevojke doživjele seksualno uznemiravanje putem interneta, a 5,10% smatra da se seksualno uznemiravanje na internetu dogodilo i mladićima. Samo 28,1% mladih izjavljuje da u njihovoj zajednici postoje edukacije o zaštiti od nasilja na internetu.

Ovi rezultati ukazuju na postojanje problema elektroničkog nasilja, a posebno je alarmantno to što je riječ o maloljetnicima, učenicima 1.i 3. razreda srednje škole, dakle djeci od 14 do 17 godina. Također, većina odgojno obrazovnih djelatnika koji su sudjelovali u istraživanju smatra kako roditelji uglavnom nisu kompetentni zaštiti svoju djecu od elektroničkog nasilja. 

Poliklinka za zaštitu djece grada Zagreba i Hrabri telefon proveli su 2013. godine istraživanje o ponašanju djece na internetu i društvenoj mreži Facebook. Istraživanje je pokazalo da, iako je pristupanje Facebook mreži zakonito tek nakon navršenih 13 godina,  68% djece otvorilo je svoj profil na Facebooku prije 13-te godine, a u 78% obitelji djeci nisu postavljena pravila o korištenju Facebooka. Pokazalo se da djeca koja nasilje na Facebooku i čine i doživljavaju imaju najizraženije emocionalne i ponašajne poteškoće: narušenu sliku o sebi, sklonija su anksioznosti i depresivnosti te iskazuju više ljutnje i neprihvatljiviih ponašanja. Svako peto dijete izjavljuje da je nekoliko puta ili često primalo uvredljive poruke ili komentare putem Facebooka, svako drugo dijete je to doživjelo barem jedan put, a 9% djece priznaje da je to više puta činilo. Većina djece na Facebooku ima između 300 i 500 prijatelja, a najčešće informacije koje objavljuju na svom profilu su privatne fotografije i poveznice na različite sadržaje. Čak 85% djece na svojim Facebook profilima dijeli puno ime i prezime, 36% e-mail adresu i 31% ime škole. U slučaju da ih nepoznata osoba pozove na sastanak putem Facebooka 18% djece navodi da bi možda pristalo. Ovi podaci ukazuju na potrebu za edukacijom djece, ali i roditelja i učitelja o opasnostima koje vrebaju na internetu te o načinima zaštite djece od nasilja.