U sklopu projekta Prevencija u zajednici Udruge „Korak po korak“ za učinkovitu prevenciju zloporabe sredstava ovisnosti i smanjenje broja mladih ovisnika. U skladu s ciljem projekta odnosno povećanjem dostupnosti programa prevencije svih oblika ovisnosti usmjernih općoj populaciji djelce i mladih kroz modele učinkovite i sveubuhvatne prevencije u zajednici, održana je dvodnevna edukacija za različite zainteresirane dionike Gradova partnera koji sudjeluju u radu Vijeća za prevenciju.

Gradovi Jastrebarsko, Sv. Ivan Zelina i Zaprešić svoje su preventivne prioritete odredili u području prevencije vršnjačkog nasilja, ranog pijenja mladih, zaštite mentalnog zdravlja mladih, privrženosti školi, razvoju sustava volonterskog rada i prevenciji obiteljskog nasilja.

Na edukaciji su svojim akcijskim planovima osmislili kako stvoriti poticajno okruženje za provedbu aktivnosti za prevenciju prioritetnih područja.

Facilitatorice aktivnosti Silvija Stanić, Marina Trbus i Iva Buconjić kažu kako su izuzetno zadovoljne aktivnošću sudionika i sudionica jer je poseban naglasak stavljen na kvalitetu i sveobuhvatnost u prevenciji.

Želimo osigurati bolju kvalitetu života djece i mladih. Ovim putem se ponovno zahvaljujem svima na doprinosu u provedbi projektnih aktivnosti, posebice u ovom procesu izrade akcijski planova. Zaprešić se pokazao spremnim za provedbu aktivnosti u područjima zaštite mentalnog zdravlja mladih, ranog konzumiranja alhohola i pprevenciji vršnjačkog nastilja“ – Marina Trbus, facilitatorica i voditeljica projekta.

„Prednost u odnosu na ostale partnerske Gradove u radu s  Svetim Ivanom Zelinom je da smo na edukaciji imali predstavnika izvršne vlasti što je dalo veću sigurnost u provedbu akcijskog plana i stvaranje pozitivne atmosfere oko ciljeva projekta i aktivnosti predviđene istim. – Iva Buconjić, facilitatorica.

Grad Jastrebarsko također se pokazao kao vrijedan partner na projektu, spreman na aktivno sudjelovanje „a poseban naglasak stavit će na intersektorsku suradnju kako bi aktivnosti iz akcijskog plana bile provedene na što kvalitetniji i efikasniji način“ – ističe Silvija Stanić, faclitatorica aktivnosti u Jastrebarskom.

Edukacija je prošla vrlo uspješno i na zadovoljstvo svih pristunih sudionika i sudionica kao i moderatorica i organizatorica ove edukacija.

Uskoro nas čekaju aktivnosti implementacije preventivnih strategija, a Udruga Korak po korak već sprema aktivnosti za nastavak projekta i s veseljem čeka nove informacije i promjene u lokalnim zajednicama gradova partnera.