Projekt "Roditelji - zastupnici djece" proizašao je iz potrebe za informiranjem i aktivnijim uključivanjem roditelja u rješavanje problema s kojima se susreću. Stjecanjem vještina zastupanja prava i potreba djece roditelji su osnaženi za preuzimanje aktivnije uloge u razvijanju partnerskog odnosa sa školom, kao i za samoorganiziranje u rješavanju konkretnih problema koji se tiču djece i obitelji. Svrha projekta bila je povećati svijest roditelja o sebi te unaprijediti njihovu sposobnost da poduzmu korisne akcije.

 

Projekt "Roditelji - zastupnici djece" proveden je uz financijsku potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, tijekom školske godine 2005/2006. u 4 osnovne škole i to u jednoj školi s područja Grada Zagreba (OŠ "Trnsko"), jednoj školi u Samoboru (OŠ "Bogumila Tonija"), te u dvije škole s područja Varaždinske županije (OŠ "Sveti Đurđ" i OŠ "Ludbreg").

U sklopu projekta održane su radionice za roditelje kojima su obuhvaćene 4 teme i to:

 • Brižna zajednica
 • Osnaživanje i promjene
 • Zastupanje
 • Planiranje akcije od interesa za zajednicu


Kroz održane radionice ostvareni su slijedeći ciljevi:

 • roditelji su uočili važnost i snagu zajednice
 • potaknuta je komunikacija među roditeljima
 • potaknuto je uključivanje u rješavanje problema unutar zajednice
 • roditelji su vježbali donošenje odluka, odabiranje i  analiziranje  informacija
 • roditelji su uvježbavali vještine zagovaranja
 • roditelji su kroz grupni rad odabrali problem koji bi željeli riješiti, te uvježbavali vještine zajedničkog donošenja odluke
 • roditelji su zajednički izradili akcijski plan za rješavanje odabranog problema


Tijekom radionica, roditelji su izabrali jedan konkretan problem i izraditi akcijski plan za njegovo rješavanje. U skladu s različitostima svake sredine ili škole, izabrani su različiti problemi.

U OŠ "Sveti Đurđ" izrađen je akcijski plan pod nazivom RODITELJI U ŠKOLI, čiji su ciljevi:

 • povećati sudjelovanje roditelja
 • potaknuti razmjenu mišljenja
 • razbiti tišinu na roditeljskim sastancima
 • pasivne slušače pretvoriti u aktivne sudionike
 • povećati broj tema za razgovor
 • pomoći razredniku da djecu bolje upozna i doživi iz roditeljskog kuta


U OŠ "Ludbreg" izrađen je akcijski plan pod nazivom RODITELJI ZA RODITELJE, čiji su ciljevi:

 • razgovori i pomoć roditeljima čija djeca imaju poteskoće u učenju i ponašanju
 • povezivanje roditelja učenika s teškoćama s roditeljima koji žele sudjelovati i imaju djecu slične dobi
 • razgovor o problemima i zajedničkim mogućnostima rješavanja


U OŠ "Trnsko" izrađen je akcijski plan pod nazivom RAD VIJEĆA RODITELJA, čiji su ciljevi:

 • kvalitetan izbor članova vijeća roditelja – uključiti one roditelje koji su zainteresirani
 • povećati sudjelovanje roditelja
 • poboljšati razmjenu informacija između roditelja
 • poboljšati komunikaciju između roditelja i škole


U OŠ "Bogumila Tonija" izrađen je akcijski plan pod nazivom SIGURNOST DJECE U ŠKOLI, čiji su ciljevi:

 • poboljšanje komunikacije između roditelja i škole
 • više komunikacije sa stručnim službama
 • edukacija roditelja i nastavnika
 • više sadržaja za djecu pod odmorima


U svim školama uočeni su dobri rezultati i aktivno sudjelovanje roditelja. Roditelji uključeni u aktivnosti projekta, stekli su znanja i vještine koje im pomažu za uspješnije obavljanje svoje uloge, samoorganiziranje te aktivno uključivanje u rad škola i lokalnih zajednica, s ciljem povećanja kvalitete rada i rješavanja konkretnih problema koji se tiču djece i obitelji.