Škola otvorena roditeljima: od informiranja do partnerstva

Roditelji školske djece u Hrvatskoj većinom imaju premalo mogućnosti sudjelovanja u donošenju odluka u školi i lokalnoj zajednici za dobrobit njihove djece. S druge strane, roditelji i svi koji se brinu za dobrobit djece dužni su ostvarivati prava djece na najbolji mogući način, a to se najbolje može ostvarivati njihovom zajedničkom, otvorenom i ravnopravnom komunikacijom. U školskom kontekstu, ostvarivanje prava djece najbolje bi se postizalo kada bi se uspjeli ostvariti pravi partnerski odnosi škole i roditelja.

Interes za partnerstvom obrazovnih institucija i roditelja postoji,  kao i brojni načini na koje se ono može potaknuti.


Škola treba izraditi vlastiti plan djelovanja usmjeren na uspostavu partnerstva s roditeljima. Taj se plan treba usmjeriti na sljedeće elemente:

1. Škola može facilitirati aktivno uključivanje roditelja u proces obrazovanja njihove djece. Podaci pokazuju da razmjerno velik postotak roditelja želi pridonijeti više, ali ne znaju kako. Gotovo polovica roditelja navodi da ne dobivaju prijedloge za uključivanje u školske aktivnosti. Škola im u tome može pomoći na sljedeće načine:

 • roditelji i učitelji mogu svoju komunikaciju učiniti raznovrsnijom i kvalitetnijom tako što će dogovarati najprikladnije načine komuniciranja uz tradicionalne dolaske na informacije i roditeljske sastanke;
 • učitelji se mogu informirati o znanjima, vještinama i interesima roditelja i ispitati kako roditelji svojim znanjem i vještinama mogu najviše pridonijeti samoj nastavi, izvannastavnim aktivnostima i životu škole;
 • škola može ponuditi predavanja i tematske radionice važnosti roditeljskog sudjelovanja u obrazovanju njihove djece,  o učinkovitim načinima roditeljske pomoći u razvoju djetetovih vještina učenja, te o razvoju njegovih vještina i talenata;
 • škola može poboljšati informiranje o edukativnim radionicama, predavanjima i različitim drugim aktivnostima koje nudi roditeljima;
 • škola može potaknuti roditelje da sami iskazuju svoje interese,  predlažu i održavaju  radionice s temama koje smatraju korisnima;
 • škola može potaknuti izradu plana aktivnosti koje će tijekom godine zajednički osmišljavati i izvoditi roditelji i škola.


2. Škola može facilitirati međusobnu razmjenu iskustava roditelja. Istraživanje pokazuje da roditelji rijetko imaju prilike razmjenjivati vlastita iskustva i informacije o odgoju djece. Mogućnost dijaloga među samim roditeljima može djelovati motivirajuće i na one roditelje koji ne pokazuju dovoljnu spremnost na suradnju sa školom. Škola roditeljima može pomoći  da jedni drugima postanu vrijedan izvor podrške i iskustava u odgoju i obrazovanju njihove djece tako što će:

 • proširiti mogućnosti razmjene iskustava roditelja u okviru roditeljskih sastanaka;
 • otvoriti mogućnosti samoorganiziranja roditelja i održavanja neformalnih sastanaka  roditelja u školi davanjem prostora, podrške i sl.;


3. Škola može započeti dijalog s roditeljima o njihovu sudjelovanju u procesu donošenja odluka. Podaci pokazuju da učitelji i roditelji različito doživljavaju roditeljsku uključenost u  donošenje odluka o pojedinim aspektima života škole. Preporuča se da roditelji i učitelji otvore dijalog o vlastitim očekivanjima i stajalištima vezanima uz sudjelovanje roditelja u procesu donošenja odluka u školi. Takav dijalog bi bio dobro polazište za razumijevanje potreba, usuglašavanje međusobnih očekivanja, podjelu odgovornosti i uspostavu stvarnog partnerstva škole i obitelji.


4. Škola može omogućiti roditeljima da aktivno pridonesu procesu otvaranja škole lokalnoj zajednici. Škola može inicirati aktivnije uključivanje roditelja u uspostavljanju spona s lokalnom zajednicom tako što će:

 • potaknuti izradu plana suradnje škole sa lokalnom zajednicom koji će zajednički kreirati roditelji i škola i za čiju provedbu će biti zajednički odgovorni;
 • ponuditi različite mogućnosti roditeljskog volontiranja u aktivnostima koje povezuju školu i lokalnu zajednicu, kao što su organizacija različitih programa za roditelje, aktivnosti za učenike i nastavnike izvan škole i sl;
 • podržati roditeljske inicijative u uspostavljanju kontakata s institucijama koje mogu pomoći školi, te  u organizaciji  različitih programa i aktivnosti koje zajednički mogu nuditi škola i lokalna zajednica.


5. Škola može pružiti kvalitetniju podršku učiteljima u poticanju partnerstva s roditeljima. Podaci ovog istraživanja pokazuju da učitelji razmjerno često navode nedostatak vremena i  nedovoljne kompetencije kao glavne prepreke kvalitetnijoj suradnji s roditeljima. Sam obrazovni sustav trebao bi  pružiti kvalitetniju edukaciju i podršku koja bi osnažila učitelje, otvorila im dodatne mogućnosti njihovoj inicijativi i unaprijedila njihove kompetencije u uspostavljanju  partnerstva s roditeljima.