Završna konferencija projekta „Zajedno za mame“ usmjerenog na pomoć maloljetnim i mladim majkama i njihovim obiteljima na području Koprivničko-križevačke županije održana je u utorak 23. veljače 2016. u Križevcima. Konferenciju su otvorili zamjenik gradonačelnika Grada Križevaca Tomislav Katanović i izvršna direktorica Udruge roditelja „Korak po korak“ Silvija Stanić. 

Svoja su iskustva sa sudionicima podijelile i maloljetne majke koje su sudjelovale na edukativno-informativnim radionicama u okviru projekta. „Imam 20 godina i majka sam dvogodišnjeg djeteta te sam jedna od mladih majki koje su sudjelovale u radionici. Na nju su me voditeljice pozvale baš u pravo vrijeme, kad sam kao i sve mlade majke imala puno pitanja o tome što i kako dalje. Sad kad je projekt završio mogu reći da imam više samopouzdanja i da sam puno bolje informirana o pravima mladih i samohranih majki, pravilnom odgoju, brizi o zdravlju i zaposlenju. Svoja sam iskustva podijelila i s drugim mladim majkama koje nisu sudjelovale na radionici i kojima bih preporučila da se u budućnosti priključe projektu“, izjavila je jedna od maloljetnih sudionica u programu.

 

 

„Smatram da su mi radionice koje sam pohađala pružile odgovore na sva pitanja koja sam imala. Kroz ovaj sam projekt upoznala druge mlade majke sa sličnim iskustvima i problemima, međusobno smo si bile podrška i davale si savjete. Sa završetkom projekta stekla sam nova znanja o odgoju, brizi o djetetu i svojim pravima te sam upoznala voditeljice radionica koje su mi postale prijateljice. Radionice bih preporučila svim mladim majkama jer nude puno podrške i odnos od povjerenja te nova saznanja“ naglasila je devetnaestogodišnja sudionica u programu i majka jednogodišnjeg djeteta.

Projekt „Zajedno za mame“ provodi Udruga roditelja „Korak po korak“ po uzoru na uspješan model svog dugogodišnjeg projekta „Mama je mama“, u suradnji s Udrugom „Hera“ Križevci, zagrebačkim Udruženjem „Djeca prva“ i Centrom za socijalnu skrb Križevci s ciljem osnaživanja lokalnih udruga i institucija za pružanje psihosocijalne i druge potrebne pomoći maloljetnim trudnicama, majkama i njihovim obiteljima. Tako je putem projekta zaposlenicima Udruge „Hera“ povećana razina znanja i vještina u primjeni modela i standarda kvalitete u pružanju socijalnih usluga i vođenju udruge, a potpisanim Protokolom o suradnji udruga je postala priznati partner u pružanju socijalnih usluga u zajednici. Time će se mladim majkama pružiti mogućnost boljeg informiranja, educiranja i jačanja osobnih kompetencija i socijalnih vještina te će tako moći aktivnije sudjelovati u zajednici. 

Osim stvarnih iskustava polaznica radionica, na završnoj je konferenciji predstavljena i publikacija s ostvarenim rezultatima i preporukama za daljnje aktivnosti usmjerene na pomoć i podršku maloljetnim i mladim majkama te je istaknut značaj projekta za lokalnu zajednicu i mogućnost njegove primjene u drugim sredinama. Kao preporuke ističu se važnost umrežavanja organizacija civilnog društva koje su pružatelji socijalnih usluga kako bi se otvorile mogućnosti njihovog razvoja u zajednici i postigla bolja iskorištenost pojedinačno nedovoljnih ljudskih i financijskih resursa. Nadalje, bitno je kontinuirano raditi na suradnji pružatelja usluga iz civilnog društva s institucionalnim pružateljima i nositeljima javnih ovlasti. Obje strane trebaju uložiti napore da se redovito procjenjuju potrebe za socijalnim uslugama u lokalnoj zajednici te da se usluge zajednički prilagođavaju novim socijalnim rizicima.

Potrebno je nastaviti s uvođenjem standarda kvalitete u pružanju socijalnih usluga jer se njihovom sustavnom primjenom olakšava rad pružatelja usluga i omogućava kontinuirana kontrola njihove kvalitete. Upozorili su da modeli socijalnih usluga trebaju biti prilagođeni lokalnim prilikama i različitim potrebama korisnica, no ključno je da ih se motivira na nastavak školovanja. Osobito je naglašen posebno težak položaj mladih romskih majki jer su one napustile školovanje još u osnovnoj školi, prije nego što su postale majke, a time su potpuno smanjile svoje šanse za zapošljavanje i ekonomsku samostalnost. Pružanje integriranih socijalnih usluga na lokalnoj i regionalnoj razini temelji se na procjeni potreba korisnika za uslugama iz različitih sustava te je njihovo ostvarivanje potrebno koordinirati kroz međusektorsku suradnju sustava socijalne skrbi, zdravstva, obrazovanja, zapošljavanja i drugih, ako je potrebno.

Projekt „Zajedno za mame“ provodi se u okviru instrumenta „Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga (HR.5.2.04)“, u okviru prioritetne osi 5 „Jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje“ i mjere 5.2 „Jačanje uloge organizacija civilnog društva (OCD-ova) za društveno-gospodarski rast i demokratski razvoj“ Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013. Projekt sufinanciraju Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.