Svečanim potpisivanjem ugovora u Hotelu Westin 11. srpnja 2019. godine počela je provedba projekta Uključene zajednice financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt će se provoditi kao dio programa Uključeni roditelji čiji je cilj uspješna resocijalizacija i reintegracija bivših zatvorenika - roditelja u zajednicu kao i pružanje adekvatne podrške njihovim obiteljima.

Osnovni cilj projekta Uključene zajednice je senzibilizirati, povezati i kapacitirati organizacije civilnog društva za usluge koje doprinose kvalitetnom postpenalnom prihvatu u lokalnoj zajednici te podići spremnost lokalnih ustanova i zajednice za kvalitetniji postpenalni prihvat.

Projekt će se provoditi u 4 grada: Osijek, Varaždin, Zadar i Zagreb.

S partnerima, POU Korak po Korak i Udrugom Roditelji u akciji, tijekom 18 mjeseci radit ćemo na izradi lokalne politike i kapacitiranju organizacija za što kvalitetnije uključenje bivših zatvorenika u zajednicu.

Upoznat ćemo se i s modelom “kuće na pola puta” u Nizozemskoj u sklopu studijske posjete.

Jer zatvorenicima je potrebno pružiti psihocosijalne usluge, kao što su trening socijalnih vještina, kontrola ljutnje i impulsa kako bi im se povećale prilike za reintegraciju i resocijalizaciju.